A Rákóczi-főiskola a Kárpát-medencei magyar nyelvű oktatás fellegvára

Tanévnyitó a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán

2012. szeptember 28., 10:00 , 611. szám

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola küldetése, jövőjének biztosítása mellé állni túlmutat egy adminisztratív gesztuson, mert generációk sorát segít megtartani szülőföldjén, magyarságában – hangsúlyozta dr. Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős magyar miniszterelnök-helyettes a főiskola tanévnyitóján. Az ünnepségre kedden került sor a beregszászi református templomban.

Az évtizedes hagyománynak megfelelően a tanévnyitó rendezvény a főiskolai tanács tagjainak és a meghívottaknak az ünnepélyes bevonulásával kezdődött. A menetet Rákóczi-korabeli viseletbe öltözött fiatalok vezették, ők hozták a millenniumi zászlót és a Nagyságos Fejedelem lobogóját.

Az eseményen megjelent többek között Répás Zsuzsanna, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára, Bayer Mihály, Magyarország kijevi nagykövete, Bacskai József, Magyarország ungvári főkonzulja, Tóth István, Magyarország beregszászi főkonzulja, Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye megyéspüspöke. Eljöttek a kárpátaljai történelmi egyházak képviselői, valamint számos magyarországi és kárpátaljai oktatási intézmény, hivatal és társadalmi szervezet küldötte is helyet foglalt a templom padsoraiban.

A résztvevők elénekelték nemzeti imádságunkat és a főiskola himnuszát, majd dr. Szikura József rektor megtartotta ünnepi beszédét. A modern kor kihívásait figyelembe vevő korszerű ismeretekre, használható tudásra van szükség, mert a tudás olyan szellemi tőke, melynek értéke nem múlandó – mondta egyebek mellett a szónok, rendszeres és alapos tanulásra, állandó önfejlesztésre és nyitottságra ösztönözve a diákokat. A piacképes tudás megszerzése közben nem szabad megfeledkezni hagyományainkról és a becsületes életre való felkészítés fontosságáról sem, jelezte a rektor. A sikerhez fontos a diákok, szüleik és oktatóik összefogása, hangsúlyozta Szikura József, hiszen, mint fogalmazott, a nyírfavesszőket egyenként nagyon könnyű kettétörni, de seprűbe kötve gyakorlatilag törhetetlenek.

Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese ünnepi köszöntőjében hangsúlyozta: a Rákóczi-főiskola a Kárpát-medencei magyar nyelvű oktatás fellegvára, vezetői és tanárai már évtizedek óta küldetést teljesítenek: nemzedékek sorának biztosítják a szülőföldön a felsőfokú magyar nyelvű oktatást. A miniszterelnök-helyettes elmondta: Magyarország kormánya üdvözli az ukrán parlament által nemrég elfogadott nyelvtörvényt, és figyelemmel kíséri annak a napi gyakorlatba ültetését. Az itt élő magyar közösségek elemi érdeke, alapvető emberi, s immár törvény adta joga, hogy a magyar nyelv regionális státusa megvalósuljon Kárpátalja településein – fogalmazott. Hozzátette: bízik abban, hogy Ukrajna kormánya és a végrehajtó szervek, így Kárpátalja minden szintű önkormányzata nemcsak részleges döntéseket hoz, hanem további érdemi lépéseket tesz annak érdekében, hogy a jogszabály előírásainak megfelelően a magyar nyelv teljes mértékben regionális státussal rendelkezzék azokban a közigazgatási egységekben, ahol a magyarok aránya eléri a 10 százalékot.

Semjén Zsolt szerint a magyar nyelv regionális státusának megvalósulását jelentené például az, ha a tudás minőségének külső értékelésére létrehozott vizsgaközpontokban a választható tantárgyak között szerepelne a magyar nyelv és irodalom. Aggasztónak, sőt mind a kárpátaljai magyar közösség, mind Magyarország számára elfogadhatatlannak nevezte, hogy egyes ukrajnai politikusok vélekedése szerint a nyelvtörvény csak az orosz kisebbségre vonatkozik, és más nemzetiségek esetében bevezetése nem indokolt.

Magyarország kormánya számára az új Alaptörvényben megfogalmazott, a határon kívül élő magyarok sorsáért való felelősségviselés nemcsak alkotmányos, hanem szívbéli kötelesség is, hangsúlyozta a kormányfőhelyettes. Vannak olyan ügyek, mint például a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola küldetése, jövőjének biztosítása, amely mellé állni túlmutat egy adminisztratív gesztuson, mert generációk sorát segít megtartani szülőföldjén, magyarságában – fogalmazott Semjén Zsolt.

Ivan Baloga, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke köszöntőjében tanulásra buzdította a főiskola hallgatóit, hogy azután áldásos tevékenységüket Beregszász és az ország javára fejthessék ki. A Rákóczi-főiskola európai iskola, ez az európai jövőbe vezető út – fogalmazott. Ivan Baloga végezetül köszönő oklevelet adott át a megyei önkormányzat nevében Orosz Ildikónak, a Rákóczi-főiskola elnökének és Szikura József rektornak.

Kovács Miklós, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy oly korban élünk, amikor egyre ritkábbakká válnak a mindennapi helytállás példái. Elődeinknek azért sikerült fenntartani a civilizációt, mert a kritikus pillanatokban általános volt az igény a társadalomban a lelki, morális megújulásra, mutatott rá. Reményének adott hangot, hogy részesei lehetünk annak, amint a népben ismét feléled az a fajta igény, „hogy a dolgok újból feleljenek meg magasabb hivatásaiknak, hogy aki prédikál, az mutasson magas erkölcsöt, aki tanít, tekintse becsületbeli ügynek, hogy a diákjai okosabban és erkölcsösebben kerüljenek ki a kezei közül, hogy a politikusok tegyék kockára személyes érdekeiket a közösség érdekeiért”. „Kívánom, hogy ebben a várakozásban a főiskola legyen egy szilárd pont, ahol a diákok tanulnak, ahol a tanárok tanítanak, ahol a szervezők nem készek minden kompromisszumra a túlélésért” – mondta végezetül Kovács Miklós.

A vendégek felszólalásait követően került sor az elsős főiskolai hallgatók ünnepélyes fogadalomtételére. Az eskü szövegét idén Mónus Dóra első évfolyamos magyar szakos hallgató olvashatta fel. Ezután dr. Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola elnöke, dr. Szikura József rektor és dr. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány (KMFA) elnöke, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alelnöke, megyei tanácsi képviselő avatta kézfogásával főiskolai hallgatóvá a felesküdött fiatalokat.

A Diákhimnusz közös eléneklése után Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Répás Zsuzsanna, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára Áder János magyar köztársasági elnök nevében a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést nyújtotta át dr. Szikura József biológus-botanikusnak, a beregszászi főiskola rektorának, az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia rendes, az MTA külső tagjának több évtizedes eredményes tudományos, kutatói, oktatói munkássága, intézményszervezői, szakmai, közéleti, valamint a kárpátaljai magyar felsőoktatás fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.

A továbbiakban Orosz Ildikó, a beregszászi főiskola elnöke köszöntőjében annak fontosságáról beszélt, hogy „meg tudjuk-e élni életünket úgy, ahogy mi szeretnénk, ott, ahová édesanyánk szült, ahová az Úristen rendelt”. Ennek számos feltétele van, amelyek leginkább a cselekvő szeretet révén valósulhatnak meg – jelezte a szónok. Rámutatott, az elmúlt két évben ilyen cselekvő szeretetet tapasztalhattunk az anyaország irányából, ahol hozzákezdtek a falak lebontásához, nemzeti intézménnyé válhatott a beregszászi főiskola, anyaországi támogatással épülhettek fel és újulhattak meg kárpátaljai magyar oktatási intézmények. Orosz Ildikó kifejtette: fontos az is a falak lebontása szempontjából, hogy végre elfogadták az új nyelvtörvényt, mely regionális státust biztosít a kisebbségek nyelveinek is. Most a végrehajtási rendeleteket kellene elfogadtatni, amelyek eredményeként gyorsan lebonthatjuk a válaszfalakat magyarok és ukránok között abban a régióban, ahol nem egy homogén nemzet él – tette hozzá. Ehhez viszont arra is szükség van, hangsúlyozta, hogy tisztelettel legyünk egymás iránt, s adjuk meg a lehetőséget, hogy a magyarok megtanulhassák az ukrán nyelvet, az ukránok pedig a magyart. Ez azonban az emberek szándékán múlik, s nem törvényeken – mutatott rá a beregszászi főiskola elnöke. Jelezte: mi tisztességes adófizető polgárok akarunk lenni, akik jól érzik magukat Kárpátalján. Ehhez viszont az kell, mutatott rá, hogy az országban ne kettős mérce érvényesüljön, vagyis például ne csupán az orosz kisebbség számára legyen lehetőség a független vizsgaközpontokban anyanyelvből vizsgázni, hanem a magyar számára is, vagy hogy elismerjék a nem Ukrajnában szerzett diplomát – jelentette ki Orosz Ildikó, aki szerint e falak végleges lebontása a mai diákok feladata lesz.

Brenzovics László, a KMFA elnöke gratulálva az elsősöknek tanulmányaik megkezdéséhez, arra figyelmeztetett, hogy a főiskolai évek meghatározóak az ember jövője szempontjából. Különösen fontos tudatosítaniuk a diákoknak, hangsúlyozta a szónok, hogy egy olyan intézményben tanulhatnak, amelynek a létrehozása és fennmaradása rendkívül sok ember összefogásának az eredménye. Kifejtette, minden nemzeti közösség létrehozza és igyekszik fenntartani saját oktatási intézményeit, hogy átörökítse tudását, kultúráját a következő nemzedékeknek. A kárpátaljai magyarság immár több mint száz éve igyekszik megtartani önazonosságát, ,amint Sziszifusz görgette felfelé a mondabeli követ a hegyre – fogalmazott a szónok. „A kő mindig visszacsúszik, s a munkát újra kell kezdeni, azonban mindig akadnak emberek, akik görgetik a követ. Önöknek kell azzá az új nemzedékké válniuk, amely újra meg újra megpróbálja görgetni ezt a követ felfelé. Isten hozta önöket!” – mondta végezetül Brenzovics László.

Orosz Ildikó elnök és Brenzovics László, a KMFA elnöke a továbbiakban oklevelet nyújtott át Semjén Zsolt kormányfő-helyettesnek, mellyel az általuk vezetett oktatási intézmény köszönetét fejezték ki azért a támogatásért, amellyel a politikus az elmúlt másfél évtizedben hozzájárult a főiskola megmaradásához.

Befejezésül a történelmi egyházak képviselői áldást kértek a jelenlévőkre, majd az ünnepség résztvevői elénekelték a Szózatot.

* * *

A tanévnyitót követően Semjén Zsolt kormányfő-helyettes a beregszászi főiskolán megbeszélést folytatott a KMKSZ vezetőivel.

szcs