Első lépés szociális program

2015. augusztus 19., 09:31 , 762. szám

A „Pro agricultura Carpathica” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány két vagy több kiskorú gyereket nevelő kárpátaljai magyar gazdák jelentkezését várja az Első lépés szociális programban való részvételre.

A szociális program célja: életképes családi gazdaságok létrehozásának és beindításának segítése kamatmentes támogatás nyújtásával rászoruló nagycsaládok részére.

A pályázathoz szükséges dokumentumok:

• a családi összetételről szóló igazolás;

• a személyi igazolvány és az identifikációs kód másolata, jól látható formátumban;

• az óvodás vagy tanköteles korú gyerekek esetén igazolás a tanintézményben való tanulásról (a gyereküket magyarul taníttató gazdák a pályázat elbírálásakor előnyt élveznek);

• a kérvényben rövid indoklás arról, hogy miért szeretnének részt venni a kedvezményes programban;

• gazdálkodási terv.

A program részleteiről részletes tájékoztatást kaphatnak

• az Alapítvány irodájában (Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Hajdúság (116) terem), tel.: 0959131021, 0673124295;

• Nagydobronyban Hidi Lászlónál, tel.: 0673124353

• Verbőcön Gál Istvánnál, Tel.: 0960893379

A pályázatok beadásának határideje: 2015. szeptember 17.

A „Pro agricultura Carpathica” Alapítvány