Ha jogtalan az elbocsátás

2012. augusztus 17., 10:00 , 605. szám

„Néhány hónapja elbocsátottak a munkahelyemről azzal az indokkal, hogy az üzemben, ahol dolgoztam, átszervezést hajtanak végre. Nehezen, de végül csak beletörődtem abba, hogy elküldtek, hiszen keményen és jól dolgoztam, még ha a műszakvezetővel voltak is néha nézeteltéréseink. Nem sokkal később viszont megtudtam, hogy a helyemre egy hasonló képesítésű dolgozót alkalmaztak, aki fiatalabb nálam. Jogosan járt-e el a vállalat, amikor ily módon szabadult meg tőlem?”

– A létszámleépítés vagy az adott munkakör megszüntetése Ukrajna Munkatörvénykönyve 40. paragrafusának 1. része értelmében egyaránt oka lehet a munkaviszony megszüntetésének. Erre a vállalat átszervezésekor (összeolvadás, csatlakozás, megosztás, átalakítás stb.), tulajdonos- vagy profilváltáskor, létszámcsökkentéskor stb. kerülhet sor, vagyis olyan esetekben, amelyek a munkavállalók létszámának, valamint munkakörük, szakmájuk és végzettségük szerinti megoszlásának változásával járnak.

A Munkatörvénykönyv szabályozza, hogy a dolgozók mely kategóriái bírnak előjoggal, elsőbbséggel munkahelyük megőrzése vonatkozásában hasonló esetben, s körülírja az elbocsátás folyamatát, feltételeit is.

Általánosságban elmondható, hogy az elbocsátás akkor számít jogszerűnek, ha a munkaadó 1. valóban létszámleépítést hajtott végre vagy munkaköröket szüntetett meg; 2. figyelembe vette-e, hogy az adott dolgozó esetleg azon kategóriák valamelyikébe tartozott, amelyek elsőbbséggel bírnak munkahelyük megőrzése tekintetében; 3. esetleg más munkakört ajánlott fel a dolgozónak ugyanazon vállalatnál; 4. biztosította a munkavállaló számára a jogszabályok által hasonló esetekre előírt garanciákat; 5. megszerezte az elbocsátáshoz a szakszervezet engedélyét – amennyiben működik ilyen a vállalatnál.

A termelés és a munka megszervezésével összefüggésben bekövetkezett változások kapcsán végrehajtott létszámleépítés vagy munkakör-megszüntetés esetén mindenekelőtt a magasabban képzett és termelékenyebben dolgozó munkavállalók rendelkeznek elsőbbséggel munkahelyük megőrzése tekintetében. Azonos adottságok mellett előnyben részesülnek – a teljesség igénye nélkül – például a családosok (két vagy annál több eltartott esetén); azok a személyek, akik az egyetlen önálló keresettel rendelkezők a családban; az adott vállalatnál, cégnél, szervezetnél hosszú ideje megszakítás nélkül munkaviszonnyal rendelkezők; akik munkájuk mellett felsőoktatási intézményben vagy szakiskolában tanulnak; az adott vállalatnál, cégnél, szervezetnél megrokkant vagy ottani munkájuk során foglalkozási betegséget szerzett személyek stb.

Amennyiben úgy érzi, hogy munkaadója az ön elbocsátásakor megsértette ezen feltételek valamelyikét, illetve elbocsátására valótlan indokkal került sor, forduljon panasszal a munkaügyi hatóságokhoz, vagy nyújtson be keresetet a bíróságon. E szerveknek jogukban áll részletekbe menően megvizsgálni a vállalat eljárását önnel szemben.

hk