Amit a személyiségről tudni kell

2015. november 4., 10:09 , 773. szám

Az emberi identitást az oktatás és nevelés kulcsfiguráinak szemszögéből vizsgáló konferenciát szervezett október 30–31-én Beregszászban a Magyar Mentálhigiénés Szövetség (MAMESZ) a Kezünkben a Jövő Alapítvány közreműködésével a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán.

A lét határozza meg a tudatot – mondta a konferencia megnyitóján Buza Domonkos, a MAMESZ elnöke, egyben kiemelve, hogy ezen állítás részeinek felcserélése esetén is igaz lehet. A tudat határozza meg a létet – ha tudjuk, hogy merre megyünk, ismerjük azokat a normákat, amelyek szerint élünk, az valóságot teremthet. A konferencia célja ezen értékek föltárása, másokkal való megosztása, mindezek által pedig egymás közösségeinek segítése.

A köszöntőt követően a Gál Natália, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház színésze által vezetett főiskolai színjátszó csoport emlékezett meg az 1956-os forradalomról.

A konferencia keretében az identitást a pedagógus, a gyermek és a szülő vonatkozásában vizsgáló előadások hangzottak el a téma szakértőinek jóvoltából. Dr. Grezsa Ferenc, a Károli Gáspár Református Egyetem intézetvezetője, a MAMESZ tiszteletbeli elnöke Önazonosság és lelki egészség, dr. Hidas Zoltán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociológia Tanszékének vezetője az Állandóság és változás az önazonosságban – elméleti megfontolások az identitásról, Török Iván pszichológus, a MAMESZ tiszteletbeli elnöke a Familiáris és lokális identitás, az identitás fejlesztése, Taracköziné Nemes Mónika lelkész az Élet-út biztosítás, Léder László pszichológus a Férfi- és apaszerepek – esélyek és lehetőségek, Dézsi Réka dúla, mentálhigiénés tréner a Női szerepek és anyaság a XXI. században témaköröket boncolgatta előadásában a konferencia első napján. Másnap Kurmay Sándor, a Kezünkben a Jövő Alapítvány elnöke mutatta be szervezetét, amit műhelymunka, közös elmélkedés és eszmecsere követett Zöldy Pál szociálpedagógus, mentálhigiénés tréner és Török Iván vezetésével „Ki vagyok: híd vagy folyó?”, Túlélési technikák átadása a generációk közt, illetve Magunkra találunk? témakörökben.

Az identitás, vagyis az önazonosság, az én-meghatározás a pedagógiában és a gyermeknevelésben egyaránt rendkívül fontos kérdés. Önazonosságunkra hatással van kultúránk, az általunk ismert értékek, nyelvünk, hagyományaink, mindazok a normák és tapasztalatok, amelyeket életünk kezdetén megismerünk. Buda Béla pszichiáter szerint „Az identitás az én-szerveződés, illetve én-működés legfejlettebb formája, amely a személyiség múltját, értékeit, céljait folyamatosságba és egészbe szervezi, amely a magatartást szabályozza”, ezt pedig részben a gyermekkori és a serdülőkori tapasztalatok személyiségbe való beolvadása határozza meg. És mivel az említett életszakaszokban ezen folyamatokra a kortársakon és a környezeten túl a szülő és a pedagógus van a legnagyobb hatással, így értelemszerű, hogy az identitás kérdésének vizsgálata és közelebbi megismerése a szülők és a pedagógusok számára egyaránt javallott.

Espán M.