Hogyan szerezzük vissza a munkakönyvet?

2015. december 9., 08:43 , 778. szám

„Bejelentettem a munkahelyemen, hogy felmondok, de sem a munkakönyvemet nem adták ki, sem a nekem járó pénzt nem akarják kifizetni. Sőt, azt állítják, hogy én tartozok nekik 500 hrivnyával. Utóbb megtudtam, hogy amikor felvettek, a tulajdonos be sem íratta a munkakönyvembe, hogy ott dolgozom. Időközben kénytelen voltam elköltözni a városból, ahol laktam, de munkakönyv nélkül elhelyezkedni nem tudok. Hogyan keveredhetek ki ebből a helyzetből?”

– Jelen kérdést Ukrajna munkatörvénykönyve (Mtk), valamint Ukrajna Miniszteri Kabinetjének 301. számú, 1993. április 27-i A dolgozók munkakönyveiről (Про трудові книжки працівників) című, illetve az Igazságügyi, Munkaügyi és Szociális Minisztériumok 58. számú, 1993. július 29-i A munkakönyvek vezetési instrukciójának jóváhagyásáról (Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок – a továbbiakban: Instrukció) című rendeletei szabályozzák.

A miniszteri kabinet 301. számú rendeletének 3. és 4. pontjai értelmében a munkakönyvet a vállalatok, intézmények és szervezetek kezelik (őrzik meg) a munkaviszony idején, majd elbocsátáskor visszaadják azt a munkavállalónak, amit ő az aláírásával igazol a nyilvántartási naplóban. A munkakönyvek nyilvántartásának, megőrzésének és kiadásának megszervezéséért a vállalat (intézmény, szervezet) vezetője a felelős. A munkakönyvek megállapított vezetési, nyilvántartási, megőrzési és kiadási rendjének megsértéséért a felelős tisztségviselővel szemben a törvény fegyelmi felelősségre vonást ír elő (bizonyos esetekben a felelősségre vonás egyéb fajtáit is lehetővé teszik a jogszabályok).

A fentebb említett Instrukció 2.5-ös pontja értelmében a munkaadó köteles tájékoztatni a munkavállalót a munkakönyvébe kerülő valamennyi – az alkalmazására, áthelyezésére, elbocsátására vonatkozó – vállalati (intézményi, szervezeti) utasítás vagy rendelkezés nyomán eszközölt bejegyzésről, amit az érintett az aláírásával igazol a személyi lapján (П-2 formanyomtatvány), amelyen ugyancsak szerepelnie kell a munkakönyvbe kerülő bejegyzés szövegének.

Ugyanezen Instrukció 4.1-es pontja szerint a munkakönyvnek a tulajdonos, vagy az általa megbízott szerv általi késedelmes kiadása esetén a munkavállalónak az ebből fakadó kényszerű tétlenség egész idejére folyósítani kötelesek az átlagbérét. Az elbocsátás napjának ilyen esetekben a munkakönyv tényleges kiadásának napja minősül. Az elbocsátás új napjáról vállalati (intézményi, szervezeti) utasítást vagy rendelkezést szükséges kiadni, s az új dátumot a munkakönyvben is fel kell tüntetni. Ilyenkor az elbocsátásra vonatkozó korábbi bejegyzés érvénytelennek minősül az Instrukció 2.10-es pontja által megállapított eljárásnak megfelelően.

Az Instrukció 4.2 pontja értelmében, ha a munkavállaló az elbocsátás napján nem jelent meg a munkahelyén, a tulajdonosnak vagy az általa megbízott szervnek ezen a napon postai úton értesítenie kell őt arról, hogy átveheti a munkakönyvét. Postai úton megküldeni a munkakönyvet csak a munkavállaló írásos hozzájárulásával lehetséges.

Esetünkben a következőket javasolhatom az olvasónak.

a) Küldjön tértivevényes ajánlott levelet volt munkaadójának, amelynek tartalmáról a postán készüljön jegyzék. Levelében az Instrukció 4.2-es pontjára hivatkozva adja a beleegyezését ahhoz, hogy postán megküldjék a munkakönyvét az ön által megadott címre. A posta értesítést küld önnek (ez az a bizonyos tértivevény) arról, hogy munkatársaik valóban kézbesítették a levelet a munkaadója képviselőinek. Ezt a tértivevényt feltétlenül őrizze meg! Amennyiben ugyanis a munkaadója nem reagál a levélre, vagy elutasítja a kérését, önnek jogában áll a bírósághoz fordulni, s ebben az esetben a tértivevény bizonyítékul szolgálhat.

b) Ugyancsak jegyzékbe foglalva a boríték tartalmát – ugyancsak tértivevényes –, levelet küldhet a munkaadó címére, amelyben megfogalmazza követelését, hogy adják ki a munkakönyvét, illetve fizessék ki az átlagos bérét arra az időre, amely alatt munkakönyv hiányában nem tudott dolgozni. A postától a levél kézbesítéséről kapott tértivevényt őrizze meg, hiszen amennyiben a munkaadója nem válaszol, vagy elutasítja a kérését, szintén a bíróság jelentheti a megoldást.

c) Írjon kérvényt az Állami Munkaügyi Felügyeletnek (Szolgálatnak) címezve, amely Ukrajna Adminisztratív Jogsértési Törvénykönyve 255. paragrafusa alapján felhatalmazással bír arra, hogy adminisztratív jogsértési jegyzőkönyvet vegyen fel a munkajog sérülése esetén.

hk