Hogyan hajtható be az elmaradt tartásdíj?

2012. július 20., 10:00 , 601. szám

„A bíróság úgy határozott, hogy az apa gyermekem nagykorúságáig köteles tartásdíjat fizetni. Az állami végrehajtó szolgálat kiszámította, hogy 14 432 hrivnya tartozás halmozódott fel a tartásdíj terén, amelyet az adós azóta sem egyenlített ki. A volt férjem idén januárban nyugdíjba ment. Hogyan juthatnánk hozzá a tartásdíjhoz, s mit kell tennünk ennek érdekében?”

– Az a körülmény, hogy az apa nyugdíjat kap, s nem bérből vagy valamilyen egyéb jövedelemből él, nincs befolyással az adott esetre, mivel a tartásdíj valamennyi jövedelemfajtából, így a nyugdíjból is levonható. A tartásdíjat a végrehajtási végzés alapján visszamenőlegesen is be lehet hajtani, de legfeljebb az adott végzés végrehajtásra történő bemutatásának napját megelőző három évért. Amennyiben az apa figyelmen kívül hagyja a bíróság döntését és ebből következőleg a végrehajtási végzést, úgy rosszindulatú fizetéskerülőnek minősül, amiért büntetőjogi felelősségre vonható.

Ehhez írásos bejelentést kell tennie a rendőrségen, a kérvényben rámutatva az alábbi körülményekre:

1. az adóstól a bíróság döntése alapján végrehajtani rendeltetett a szóban forgó összeg;

2. fel kell tüntetni, mely időszakért halmozódott fel a tartozás;

3. mióta késik az adós a törlesztéssel;

4. jelezze kérvényében, hogy az adós jelenleg sem fizet.

A helyzet ismertetését alá kell támasztani a következő okmányok csatolásával: a tartásdíj kifizetéséről hozott bírósági ítélet másolata, a végrehajtási végzés másolata, az állami végrehajtó határozatának másolata a végrehajtás megindításáról, valamint az apának a tartásdíj fizetése terén felhalmozódott tartozását igazoló számlaigazolás.

A kérvényben kérje az adós büntetőjogi felelősségre vonását Ukrajna Büntetőtörvénykönyve 164. paragrafusa alapján. Ezután a rendőrségnek döntenie kell arról, hogy megindítja-e a bűnügyi eljárást vagy megtagadja ezt. Bármilyen döntés szülessen azonban, kötelesek erről írásban értesíteni önt.

Az is célravezető eljárás lehet ilyen helyzetben, ha a rendőrség helyett az állami végrehajtó szolgálatnál kérvényezi az apa büntetőjogi felelősségre vonását. Ilyen esetekben az állami végrehajtó szolgálat megfelelő szerve köteles továbbítani az ügyet az ügyészségre. Az ügyészségi idézés általában megijeszti az adósokat, s a továbbiakban fizetik a tartásdíjat.

Ezen kívül figyelembe kell venni azt is, hogy az állami végrehajtónak jogában áll behajtani a tartozást az adós tulajdonának rovására. Vagyis megpróbálhatja szorgalmazni az állami végrehajtónál, hogy vegye leltárba az adós tulajdonát, aminek alapján az később értékesíthető a tartásdíj terén felhalmozódott tartozás törlesztésének céljából.

hk