Tiltakozik a református egyház a Székely Mikó Kollégium ügyében hozott ítélet ellen

2012. július 13., 10:00 , 600. szám

Állásfoglalásban tiltakozott az Erdélyi Református Egyházkerület közgyűlése az ellen a bírósági határozat ellen, amely megsemmisítette a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium visszaszolgáltatását, és amely börtönbüntetésre ítélte a visszaszolgáltatásról szóló döntést meghozó személyeket.

A Pap Géza püspök és Geréb Péter főgondnok által aláírt dokumentum szerint az Erdélyi Református Egyházkerület közgyűlését „mélyen megdöbbentette és fölháborította” a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium ügyében június 29-én hozott bírósági ítélet.

Az Erdélyi Református Egyházkerület „anyagi és erkölcsi megkárosításával” járó döntést az egyházkerület „az igazságosság és a jogosság megcsúfolásának” tekinti, a történteket pedig „visszaállamosítási kísérletként” értelmezi. A közgyűlés az ellen is felemelte szavát, hogy a bíróság a visszaszolgáltató bizottság tagjait – Marosán Tamást, Markó Attilát és Silviu Climet – három-három évi szabadságvesztésre ítélte.

Az egyházkerületi közgyűlés leszögezte: az érvényben lévő törvények világossá teszik, hogy az államosított épületeket az egykori tulajdonosnak kell visszaszolgáltatni. Az 1948-as államosítási törvényben pedig az áll, hogy az épületegyüttest a református egyháztól vették el. Az egyház álláspontját erősíti az a tény is, hogy a Brassói Táblabíróság 2006-ban már jogerős ítéletben megállapította: a kollégium épületei az egyház tulajdonát képezik.

Az egyházkerület azt is sérelmezi, hogy a bíróság „az államnak okozott 1,13 millió lejes kár” megtérítésére kötelezte. Hangsúlyozta: az egyházkerület az épület javítására, a benne folyó oktatás korszerűsítésére saját alapból 2,9 millió lejt fektetett be.

„Az egyházunk és a visszaszolgáltató bizottság tagjai ellen kezdeményezett eljárás olyan koncepciós per, amely az erdélyi magyarság elleni támadás félreérthetetlen jele, és amely precedens értékével kezdetét jelentheti egy küszöbön álló visszaállamosítási folyamatnak” – áll az állásfoglalásban.

A buzaui bíróság június 29-én hozott ítéletében úgy ítélte meg, hogy jogtalanul szolgáltatták vissza a református egyháznak a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium ingatlanait, azok ugyanis a bíróság szerint nem az egyház pénzéből, hanem nagyobb részben közadakozásból épültek.

(MTI/Kárpátalja)