Kérhető könnyebb munka a várandósság idejére?

2016. április 20., 09:11 , 797. szám

„Laboránsként dolgozom egy vegyi üzemben. Megtudtam, hogy állapotos vagyok, ezért igazolást vittem a munkahelyemre az orvostól, s kértem, hogy adjanak könnyebb, az egészségre nem káros munkát, amíg a gyermekemet várom. Az igazgató azt akarja, hogy kérvényezzem az áthelyezésemet más beosztásba, én azonban nem szeretném elveszíteni a jelenlegi munkámat, a szülési szabadság után szeretnék visszamenni laboránsnak. Várom a válaszát, hogy jogomban áll-e ideiglenesen könnyebb munkát kérni, s miként tegyem, hogy ne veszítsem el az eddigi beosztásom?”

– A könnyebb munkára történő áthelyezést Ukrajna Munkatörvénykönyvének 170., illetve 178. cikkelye szabályozza. Ezek szerint a munkaadó vagy annak képviselője köteles a munkavállalók beleegyezésével, ideiglenes jelleggel vagy hosszabb időtartamra számukra az orvosi javallatnak megfelelő könnyebb munkát biztosítani, amennyiben az egészségi állapotuk ezt megkívánja.

A várandós nők esetében az orvosi javallatnak megfelelően csökkentik a termelési vagy szolgáltatási normát, esetleg más, könnyebb munkát biztosítanak a számukra, olyat, amelynek nincsenek káros hatásai. Ugyanakkor a munkavállaló ebben az időszakban is jogosult az előző beosztásában kapott átlagbérére.

A fentiek alapján azt tanácsolnám, hogy írjon kérvényt munkaadójának, amelyben kérje a könnyebb munkára történő áthelyezését, s ahhoz csatolja az egészségi állapotát és a könnyített munkavégzés szükségességét alátámasztó orvosi igazolást. A Munkatörvénykönyv fentebb jelzett cikkelyeire való hivatkozással tüntesse fel a kérvényben, hogy mikortól kéri az áthelyezését. Ha lehetséges, tüntesse fel a beosztást is, amelybe az áthelyezését kéri.

hk