Mi történik, ha meghal a végrendeletben feltüntetett örökös?

2016. május 18., 08:20 , 801. szám

„Kérvényezheti a hagyaték elfogadását a törvény szerinti örökös (unoka), ha a nagyapa végrendeletében a másik unokát nevezte meg örökösének, aki azonban időközben szintén meghalt? A nagyapának nem élnek a gyermekei, az elhunyt, végrendelet szerinti örökösnek pedig egy fia van.”

– Amennyiben a végrendelet szerinti örökös még a hagyaték megnyílása, tehát a nagyapa halála előtt elhunyt, a képviseleti jog szerinti öröklés esete áll fenn. Ukrajna polgári törvénykönyvének 1266. cikkelye értelmében a dédunokát (az elhunyt unoka fiát) ilyenkor a hagyatéknak az a része illeti meg, amelyre a törvény szerint a szülei és a nagyszülei tarthattak volna igényt, amennyiben életben lettek volna az örökség megnyílásának pillanatában.

Abban az esetben, ha az örökös az örökség megnyílása után hunyt el – és nem érkezett elfogadni a hagyatékot –, az őt illető hagyatékrész elfogadásának joga (kivéve a kötelező örökségrészét), továbbadódik az örököseinek (lásd az 1276. cikkelyt!). A hagyatéki eljárást ilyenkor az általános rend szerint folytatják le. A dédunokának a hagyatéki eljárás időtartamának (hat hónap) végéig kell nyilatkoznia az örökség elfogadásáról. Amennyiben a végrendelet szerinti örökös halálakor a hagyatéki eljárásból három hónapnál kevesebb idő maradt hátra, az eljárás időtartamát meghosszabbítják-kiegészítik három hónapra.

Összefoglalva: esetünkben az örökhagyó által végrendeletében megnevezett unoka gyermeke jogosult a hagyatékra. A jogszabályok természetesen nem tiltják, hogy az örökhagyó unokájaként ön is kérvényezze az örökség elfogadását, jogosultságot az örökségre azonban csak abban az esetben szerez, ha a dédunoka a hagyatéki eljárás keretében lemond róla.

hk