A Nagydobronyi Református Líceum pótfelvételt hirdet a 2012/2013-as tanévre

2012. június 22., 10:00 , 597. szám

A Nagydobronyi Református Líceumba azon személy jelentkezhet, aki 2012 júliusáig befejezi az általános iskola 9. osztályát. Intézményünkben az oktatás ideje 2 év. Az oktatás fizika–matematika, illetve biológia–kémia tagozaton történik. Ennek megfelelően emelt óraszámban oktatjuk a fizikát, matematikát, biológiát, kémiát. A diákjaink emellett külföldi vendégtanár segítségével emelt szinten tanulhatják az angol nyelvet.

A jelentkezőknek írásbeli vizsgát kell tenniük (teszt formájában) matematikából és magyar nyelvből. Beszélgetés keretén belül kell bizonyítaniuk bibliaismeretüket és jártasságukat egyházi énekből.

Minden felvételt nyert diák részére kollégiumot és teljes ellátást biztosítunk, amelyhez a szülőktől szükség és lehetőség szerint támogatást kérünk.

A pótfelvételi időpontja: 2012. július 13., 8:00 óra

A felvételi költségek díja 25 hr.

Jelentkezni a líceumban igényelhető jelentkezési lapon lehet. A jelentkezéshez szükséges a helyi lelkész zárt borítékban csatolt ajánlólevele.

Elérhetőségeink:

Címünk: 89463, Ungvári járás, Nagydobrony, Alvég u. 5.

Tel./fax: 0312-714298

E-mail: ndreflic@gmail.com

http://ndreflic.try.hu; http://www.oromhirek.hu/ndreflic/