Jár-e pluszpénz a helyettesítésért?

2016. augusztus 24., 08:01 , 815. szám

„A nyári szabadságolások idején állandóan hiányzott valaki a brigádomból, így szinte folyamatosan két ember helyett kellett dolgoznom a gyárban. Az volna a kérdésem, hogy jár-e pluszfizetség a hiányzók helyett elvégzett munkáért, illetve abban az esetben is jár-e, ha én vagyok a felettesük?”

– A Munkatörvénykönyv 31., illetve 105. cikkelye értelmében a tulajdonos vagy a megbízottja nem követelheti a dolgozótól olyan munka, feladat elvégzését, amely nem szerepel a munkaszerződésében. Azokat a dolgozókat, akik munkahelyükön a saját, a munkaszerződésükben szereplő munkaköri kötelezettségeik mellett pótlólagos feladatokat is ellátnak, például a szabadságon lévők munkáját is elvégzik anélkül, hogy erre az időre felmentést kapnának saját kötelezettségeik teljesítése alól, bérpótlék illeti meg. A bérpótlék mértékét a helyi kollektív szerződés alapján állapítják meg.

hk