Megváltoztatható a családnév házasságkötés után?

2016. december 17., 10:00 , 831. szám

„Házasságkötéskor jeleztem, hogy szeretném felvenni a férjem nevét, most viszont úgy gondolom, hogy megtartanám a saját nevemet is, vagyis kettős nevet szeretnék. A személyi igazolványomat még nem cseréltem ki. Kérem, írja meg, mi ilyenkor a teendő?”

– Függetlenül attól, hogy még nem cseréltette ki a személyi igazolványát, ön a házasságkötés napja óta a férje nevét viseli, ha előzőleg ezt kérvényezte. Ugyanakkor önnek jogában áll ismét megváltoztatni a nevét az ukrajnai jogszabályok által megállapított általános feltételeknek és rendnek megfelelően. A Polgári törvénykönyv 295. cikkelye ugyanis biztosítja a család-, kereszt- és apai név megváltoztatásának jogát minden 16. életévét betöltött ukrán polgár számára.

A névváltoztatás a polgárok ez irányú kérvénye alapján történik, s az eljárás lefolytatása az anyakönyvi hivatal lakóhelyük szerint illetékes osztályának feladata (a témáról részletesebben lásd A fizikai személy névváltoztatás (vezetéknév, keresztnév és apai név) iránti kérelmének elbírálási rendjéről második pontját, valamint A családi állapot állami regisztrálásának rendjéről Ukrajnában III. része 4. fejezetét!).

A névváltoztatásra vonatkozó kérvényhez csatolni szükséges:

a) a kérelmező keresztlevelét;

b) a házasságlevelét (amennyiben a kérelmező házas);

c) a házasság felbontásáról kiadott igazolást (amennyiben a kérelmező elvált);

d) a gyermekei keresztlevelét (amennyiben a kérelmezőnek kis- vagy fiatalkorú gyermekei vannak);

e) a kérelmező esetleges korábbi névváltoztatásáról kiadott igazolást;

f) a kérelmező fényképét.

Ezen kívül az eljárási illetéket is meg kell fizetni.

A névváltoztatási kérelmet az anyakönyvi hivatalnak a benyújtásától számított három hónapon belül kell elbírálnia. Indokolt esetben ezt a határidőt további legfeljebb három hónappal meghosszabbíthatja a hatóság.

Miután kézhez kapta az igazolást a neve megváltoztatásáról, 30 nap áll a rendelkezésére, hogy újra cserélje a személyi igazolványát, amelyben már a megváltoztatott név szerepel.

hk