Ötven kolozsvári civil szervezet a magyar művészeti oktatás védelmében

2017. január 25., 12:46 , 837. szám

A Kincses Kolozsvár Egyesület kezdeményezésére ötven kolozsvári magyar civil szervezet fogalmazott meg közös állásfoglalást az Apáczai Csere János Gimnázium művészeti tagozatának védelmében.

A kolozsvári Apáczai Csere János Gimnáziumban működik az egyetlen közép-erdélyi magyar képzőművészeti tagozat, ám a folyó tanévben csökkentett létszámmal elindított ötödik osztályt a tanév kezdete után megszüntették. Az állásfoglalás aláírói határozottan kiállnak a kolozsvári magyar nyelvű képzőművészeti szakoktatás mellett, amely „a legmagasabb színvonalon biztosítja a gyermekek alkotó és önkifejező képességeinek fejlesztését, valamint művészeti-kulturális műveltségének megalapozását immár tizenhat éve”.

Felhívják a figyelmet, hogy az anyanyelvi oktatás mind Románia Alkotmánya, mind a nemzetközi szerződések értelmében alapvető jog, amelyet az oktatási törvény a képzőművészeti oktatás terén is szavatol. Ennek megfelelően kérik az Oktatási Minisztériumot és a Kolozs Megyei Tanfelügyelőséget, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a jövőben is biztosítsák a magyar nyelven történő képzőművészeti oktatást.

A romániai önkormányzatok és megyei tanfelügyelőségek ezekben a napokban döntenek az egyes iskolák következő tanévre vonatkozó beiskolázási számairól.

(MTI/Kárpátalja)