„...megadatott, hogy otthon legyenek”

A Rákóczi-főiskola diplomaosztó ünnepségén

2017. június 28., 15:14 , 859. szám

Tizenhatodik alkalommal vehették át diplomáikat a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola végzősei az intézmény tanévzáró ünnepségén hétfőn. A Rákóczi-főiskola végzőseinek megadatott, hogy otthon legyenek, hiszen köszönhetően szüleiknek és tanáraiknak saját anyanyelvükön tanulhattak, a legmagasabb szinten, sajátíthatták el a legmagasabb tudást – fogalmazott ünnepi beszédében Navracsics Tibor, az Európai Unió oktatásért, kultúráért, ifjúságért és sportért felelős biztosa.

A főiskola ünnepi tanácsülése a beregszászi református templomban hagyományosan a nemzeti és történelmi lobogók, a millenniumi zászló, Kárpátalja és az oktatási intézmény zászlóinak bevonulásával vette kezdetét. A tárogató hangjaira a Salánki Íjászkör kuruc kori viseleteibe öltözött főiskolai hallgatók vonultak végig a megtelt templomi padsorok között a lobogókkal. A végzősök és oktatóik, hozzátartozóik mellett jelen volt az ünnepségen a magyar állam és számos, a Rákóczi-főiskolával együttműködő anyaországi felsőoktatási intézmény küldöttsége. Eljöttek a kárpátaljai közigazgatási, önkormányzati és társadalmi szervezetek, továbbá a történelmi egyházak képviselői.

Dr. Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola rektora évértékelő beszédében jelezte, 954 hallgató számára ért véget a 2016/2017-es tanév az oktatási intézményben, közülük 762 ukrajnai akkreditált képzésben, 192 nem akkreditált képzésben vett részt. A 2016/2017-es tanévben összesen 5933 fő részvételével zajlottak a főiskola felnőttképzési központja által szervezett tanfolyamok, akik között 3528 tanúsítványt osztottak ki. Idén 159 hallgató kaphatta meg a végzettséget igazoló BSc, SSc, illetve MSc szintű oklevelet. Közülük 11 hallgató egyidejűleg két szakon is diplomát szerzett. A diákokat 111 főállású, 15 másodállású és 12 szerződéses tanár oktatta a tanév folyamán. Sikeresen lezajlott a biológia, történelem, matematika, magyar nyelv és irodalom, valamint az ukrán nyelv és irodalom szakok engedélyeztetése magiszteri szinten, valamint a főiskola felsőfokú szakképző intézetében az óvodapedagógia, szociálpedagógia, könyvvitel és turizmus szakok akkreditációja – emelte ki a rektor.

A jövőről, a képzési kínálat további bővítéséről szólva Orosz Ildikó jelezte, újabb Ukrajnában nem akkreditált szakok megjelenése várható. Szeptembertől a beregszászi főiskola és a Debreceni Egyetem együttműködésének eredményeként ápolás és betegellátás, szociálpedagógia, gazdaságinformatika és mérnökinformatika, valamint a Rákóczi-főiskola és a Szent István Egyetem együttműködése révén mezőgazdasági mérnök, élelmiszermérnök alapképzések indulnak. Ugyancsak szeptembertől veszi kezdetét a görögkatolikus hitoktató–lelkészi munkatárs alapképzés a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolával karöltve.

A rektor kitért arra is, hogy a magyar állam támogatásának köszönhetően jelentősen bővült a főiskola infrastruktúrája. A nagydobronyi szakképzési bázis egyik kollégiumát még tavaly ősszel átadták, míg a beregszászi kollégiumot idén tavasszal üzemelték be.

A főiskola fennállásának több mint két évtizede alatt az intézménynek voltak jobb és rosszabb korszakai, de az utóbbi hét év történései a csodával határosak – hangsúlyozta a szónok.

„A magyar állam támogatásának köszönhetően többet fejlődtünk, mint az előző 15 év alatt. Helyzetünk stabilizálódott, és hogy megmaradtunk, az annak is köszönhető, hogy immár kisebb oázissá váltunk tanárok és diákok számára egy egyre inkább pusztásodó közegben. (…) Köszönettel tartozunk támogatóinknak, elsősorban a magyar államnak és intézményeinek, melyek ezt lebonyolították, de azoknak is, akik odafigyeléssel, bármilyen anyagi és erkölcsi támogatással járultak hozzá sikereinkhez” – fogalmazott Orosz Ildikó.

Dr. Navracsics Tibor, az Európai Unió oktatásért, kultúráért, ifjúságért és sportért felelős biztosa köszöntőjében a diplomaátadó ünnepség jelentőségéről szólva reményének adott hangot, hogy a diákok ráébrednek, mától kezdve nem csak a saját sorsukért felelősek. Már eddigi teljesítményük is komoly hozzájárulás a közösség életéhez, innentől kezdve pedig mindennap megadatik az a lehetőség, hogy gazdagítsák és gyarapítsák közösségüket a szüleiktől, tanáraiktól elsajátított tudással, saját tartásukkal, magatartásukkal – mutatott rá. „Hiszen egy közösségnek mindig vezetőkre van szüksége, és minél képzettebbek, minél tapasztaltabbak, minél sokoldalúbbak ezek a vezetők, annál jobb és annál boldogabb lesz ez a közösség” – hangoztatta.

Az uniós biztos idézte Czeslaw Milosz Nobel-díjas lengyel költőt, aki szerint „az anyanyelv az egyetlen igazi haza”. Ilyen értelemben a Rákóczi-főiskola végzőseinek megadatott, hogy otthon legyenek, hiszen köszönhetően szüleiknek és tanáraiknak, saját anyanyelvükön tanulhattak, a legmagasabb szinten sajátíthatták el a legmagasabb tudást.

„Önöknek most megadatik, hogy a jövőben, átvéve a stafétát szüleiktől és tanáraiktól, vezessék ezt a közösséget. Mind Kárpátalja magyarságának, mind Ukrajnának élnie kell azzal a lehetőséggel, tehetséggel, amit önök jelentenek. Én, aki egy sokkal nagyobb közösséget, az Európai Uniót képviselem, ígérhetem az EU nevében, hogy mi is segítünk, hiszen nekünk is szükségünk van az önök tehetségére és elkötelezettségére” – hangsúlyozta. „Segítünk azzal is, hogy a kezdetektől fogva támogattuk Ukrajna demokratikus építkezését, demokrácia iránti elkötelezettségét, s azt ígérhetem, hogy a jövőben is mindig ott leszünk, mindig segítünk, és mindig figyeljük, hogy Ukrajna demokráciája a jó irányba haladjon, legyen szó akár az anyanyelvű oktatásról, akár az oktatási vagy a nyelvtörvényről” – mondta Navracsics Tibor.

Levélben köszöntötte a főiskolát a tanévzáró ünnepség alkalmából Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese.

„A Rákóczi-főiskola a magyar nemzetpolitika számára a magyar anyanyelvű felsőoktatás, a magyar nemzeti azonosságtudat, hagyományaink és értékeink továbbörökítésének központja. … Az eredmények és sikeresség elismeréseként a Rákóczi-főiskola a magyar kormány stratégiai partnere lett. Közös célunk a magyar nemzet megmaradása és gyarapodása, megvalósítása érdekében a magyar állam jelentős támogatást biztosít az intézménynek, és a jövőben is segíteni fogja működését és fejlesztését” – fogalmazott a kormányfőhelyettes, akinek üzenetét Ljubka Katalin, a nemzetpolitikai államtitkárság osztályvezetője olvasta fel.

A továbbiakban a végzős diákok nevében Orosz Blanka magyar szakos hallgató szólt az egybegyűltekhez. A végzősök fogadalmának szövegét Vass Gábor biológia szakos hallgató olvasta elő társainak. Ezután dr. Orosz Ildikó rektor, valamint dr. Brenzovics László parlamenti képviselő, a Rákóczi-főiskolát működtető a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány (KMTF JA) elnöke átadta a szakonként felvonuló végzősök diplomáit. A magyarországi felsőoktatási intézményekkel közösen megvalósuló nem akkreditált főiskolai képzések okleveleinek átadásába a partnerintézmények képviselői is bekapcsolódtak.

Ezúttal „diplomát” vehetett át Orosz Ildikó is, amennyiben dr. Réger Mihály, az Óbudai Egyetem rektora „Címzetes egyetemi tanár” címmel tüntette ki beregszászi kollégáját.

A diákhimnusz eléneklése után Brenzovics László parlamenti képviselő, a KMTF JA elnöke beszédében köszönetet mondott Navracsics Tibor európai biztosnak, amiért jelenlétével is támogatta a kárpátaljai magyar főiskolát, illetve a kárpátaljai magyarságnak oktatási jogaiért folytatott küzdelmét. A budapesti kormányzat képviselőinek jelenlétében a KMTF JA elnöke háláját fejezte ki a magyar kormány által az elmúlt évben a főiskolának nyújtott támogatásért. Köszönetet mondott a szónok az állomáshelyétől búcsúzó Szalipszki Endre beregszászi magyar főkonzulnak is az együttműködésért és támogatásért. Kihasználva az alkalmat Brenzovics László megköszönte a jelen lévő szülőknek és hozzátartozóknak, hogy olyan gyermekeket neveltek, akik sikeresen befejezték főiskolai tanulmányaikat, s akikre ezért ők maguk és a kárpátaljai magyarság egyaránt büszkék lehetnek.

A végzősökhöz fordulva a parlamenti képviselő felidézte, 20 évvel korábban a főiskola alapítói még nem tudhatták, hogy majdan biztosítva lesz a főiskola anyagi bázisa, illetve kialakul – főleg helyi erőkből – egy olyan tanári kar, amely el tudja látni az oktatási intézmény működtetésének nem könnyű feladatát. Két évtizeddel korábban persze azt sem lehetett előre látni, hogy Ukrajnában háború lesz, s a kárpátaljai magyarság nemhogy a jogainak, lehetőségeinek bővítéséért küzdhetne, hanem alapvető nyelvi és oktatási jogainak megvédéséért kényszerül harcolni – tette hozzá. Brenzovics László mindazonáltal történelmi példákat sorolva rámutatott, hogy bár a jövőt nem láthatjuk előre, minden korban megvolt az akkori nemzedéknek a maga feladata.

„Az ember nem tudja megválasztani, hogy mikor és hová szülessen, ott és akkor kell helytállnia, amikor és ahol élnie adatik. Önöknek most és itt, Kárpátalján kell helytállniuk, olyan időkben, amikor ez nem lesz könnyű. Itt kell embernek maradni, megtartani magyarságukat, kereszténységüket és európaiságukat” – látta el útravalóval a végzősöket Brenzovics László.

Az ünnepség zárásaként a történelmi egyházak képviselői Isten áldását kérték a friss diplomásokra.

ntk