Eltűnnek Nevetlenfalu főutcájáról a kamionok

Megállapodtak az illetékesek

2017. június 28., 20:17 , 859. szám

Nevetlenfalu lakói elkeseredésükben ismételten a Nevetlenfalu–Halmi határátkelőhelyre vezető út lezárásával fenyegettek, amennyiben nem tűnnek el a folyamatosan ott várakozó kamionok a település főutcájáról. Oroszi József, Nevetlenfalu polgármestere és Rezes Károly megyei képviselő a Kárpátaljai Megyei Tanács vezetőinek segítségét kérte az ügyben. Június 22-én a megyei közgyűlés vezetőinek meghívására az illetékes hatóságok képviselői Nevetlenfaluban találkoztak, hogy egyeztessenek a megoldásról.

A Nevetlenfalu–Halmi közúti határátkelőhelynél megtartott szakmai megbeszélésen többek között jelen volt Mihajlo Rivisz, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke és első elnökhelyettese, Barta József, Mihajlo Ruszanyuk, a Nagyszőlősi Járási Állami Közigazgatási Hivatal elnöke, Szverenkó Béla, a Nagy­sző­lősi Járási Tanács alelnöke, O. M. Szlivak, a megyei polícia képviselője, Ivan Bedrinec, a nagy­szőlősi járási rendőrfőnök, Ruszlan Dudarjev, a munkácsi határőr-parancsnokság parancsnoka, valamint a nevetlenfalui határátkelőhely újonnan kinevezett parancsnoka, Rezes Károly, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője, Udud János, a Nagyszőlősi Járási Tanács képviselője, Oroszi József, Nevetlenfalu polgármestere és mások.

Barta József, a Kárpátaljai Megyei Tanács alelnöke tájékoztatta lapunkat a helyszíni megbeszélés után: „Megállapodtunk egy rövid távú, egy középtávú és egy hosszabb távú akciótervben. A rövid távú az, hogy meg kell akadályozni, hogy ezek a kamionok napokig a falu főutcáján parkoljanak. Erről ma itt sokat beszéltünk, és ezzel kapcsolatban sok konkrét döntést is hoztunk. Közúti jelzőtáblákat helyeznek ki hamarosan a szükséges helyekre az illetékes hatóságok, amelyek megtiltják majd a tehergépjárművek számára a parkolást a falu területén. A település és a határátkelőhely között 40-50 kamion elfér, de több nem. Amikor több száz teherautó összegyűl, azokat irányítottan kell keresztülengedni a településen, ezt a rendőrség, a határőrség és a helyi polgárőrség által közösen felállított ellenőrzőpontok fogják lebonyolítani. Közösen hozza majd meg minden hatóság a szükséges határozatokat és intézkedéseket. Ez várhatóan megoldja a lakosok problémáját, de nem oldja meg a kamionosokét. Kérdés, hogy ha a falun kívül parkolnak, akkor hol fognak vizet inni, vécézni, mosakodni, enni, és hová dobálják a szemetet. Ezeket a problémákat is meg kell oldani, ami a helyi önkormányzat feladata lesz majd. Még ebben az évben fel kell újítani olyan minőségben a közutat egészen a határátkelőhelyig, ahogy ez már elkészült Péterfalvától Batár központjáig. Erre az állami fejlesztési alapból már kiutalták a forrást, a folyamat hamarosan a megvalósítás fázisába fog kerülni.

Középtávon magánbefektetők bevonásával szeretnénk kamionterminált kiépíteni, ahol minden szükséges szolgáltatás a gépkocsivezetők rendelkezésére állna. Erre az önkormányzat egy Batár község előtti területet jelölt ki, amely több kilométer távolságra van a határtól – a határőrség szerint ez problémát okozhat. Ugyanakkor a jogi környezet egyelőre nem teszi lehetővé Ukrajnában, hogy rá lehessen kényszeríteni a kamionosokat, hogy ők a határtól több kilométerre lévő terminálra behajtsanak, és ott várakozzanak. Ennek jogi és pénzügyi rendezése középtávon megoldaná a problémát.

A végső megoldás viszont az lenne, ha fel lehetne gyorsítani a határátkelést, a jelenlegi egy sáv helyett több sávon folyna egyszerre a határellenőrzés. Ehhez pedig a határátkelőhelyet kellene bővíteni” – hangsúlyozta Barta József.

A megbeszélésen részt vett vezetőket a nevetlenfalui községházánál tiltakozó helyi lakosok várták, akik hosszasan sorolták sérelmeiket. Elmondták, hogy különösen hétvégeken több száz kamionból álló kamionsor gyűl össze, amely végigkígyózik Nevetlenfalun, sőt sokszor a szomszédos falu, Batár főutcáján is. A sor lassan halad, a kamionosok több napig is ott vesztegelnek a faluban. A nagy teljesítményű dízelmotorok kipufogógáza komoly légszennyezést okoz. Az utakat is tönkreteszik, az út széli árkok beszakadnak. A kamionosok nem tudnak hol tisztálkodni, nincsenek mosdók, mellékhelyiségek. Ha elmennek egy távolabbi bárba a sofőrök, előfordul, hogy a helyiek félnapokig nem tudnak az udvarukról kocsival ki- vagy behajtani. Az asszonyok és a lányok arra panaszkodtak, hogy sötétedés után nem mernek kimenni az utcára, félnek a kamionosoktól. Egy idősebb bácsi elmondta, hogy nagyon sok szemét marad utánuk, és éjszaka még a szükségleteiket is az utcán végzik, sokan közülük isznak és hangoskodnak éjszakánként, a falusiak nem tudnak tőlük aludni. Az emberek követelték a vezetőktől: tegyenek annak érdekében valamit, hogy a kamionsor ne várakozzon folyamatosan Nevetlenfalu főutcáján.

Oroszi József polgármester tudósítónknak elmondta: „Mi már másfél évvel ezelőtt önerőből megpróbáltuk a teherkocsikat még Batár előtt feltartóztatni, és csak annyit beengedni a faluba, amennyit át tudott engedni a határátkelőhely, ebben együttműködött velünk a határőrség, de a rendőrség nem. Legutóbbi megkeresésünkkor is azt mondták, hogy ez a járási tanács kompetenciája, nekünk nem áll jogunkban feltartóztatni a kamionokat. A mostani megbeszélésen nagy előrelépés, hogy nem zárkóztak el a rendőrség itt lévő vezetői az említett megoldástól. Elmondták, hogy a határőrséggel és velünk közösen segítenek megoldani a kamionok még Batár előtti feltartóztatását. Abban mindannyian egyetértettünk, hogy ez csak ideiglenes megoldás lesz, a végleges megoldás egy kamionterminál kiépítése lenne, hogy a sor ne az úton, hanem a terminálban álljon. Szerintem az az elképzelés, hogy elkerülő utat építenek Nevetlenfalu köré, az nem valósul meg a következő száz évben.”

Szverenkó Béla, a Nagy­szőlősi Járási Tanács alelnöke elmondta: „A rendőrség és a határőrség szakembereivel közösen pontosan kidolgozzuk a terveit annak, hogy hol fognak majd a kamionok várakozni, hová kell kihelyezni közlekedési táblákat. A közlekedési rend megváltoztatásával kapcsolatos terveket majd mi a járási tanácsban jóváhagyjuk, úgy gondolom, hogy azt követően lesznek majd konkrét lépések, amelyek megoldják a helyi lakosság felháborodását okozó problémákat.”

A küldöttség Nevetlenfaluból a tiszaújlaki határátkelőhelyre ment, ahol a határátkelőhely parancsnokával megállapodtak abban, hogy megváltoztatják a határátkelőhely előtti, jelenleg balesetveszélyes forgalmi rendet.

Badó Zsolt