Megsemmisíthető-e a diploma?

2012. február 17., 09:00 , 579. szám

„A következő kérdéssel fordulok önökhöz: jogában áll-e a felsőoktatási intézménynek valamiképpen érvényteleníteni a diák bakkalaureátusi diplomáját, ha az nem vette át azt egy bizonyos ideig? Esetemben egy éves halogatásról van szó.”

– Megnyugtathatom, a felsőoktatási intézmény semmiképpen sem semmisítheti meg az ön diplomáját, még akkor sem, ha egy évig nem vette át azt. Hiszen ahhoz, hogy megszerezze a szóban forgó okmányt, a végzős diák elvégezte a tanulmányait, letette az előírt kibocsátó vizsgákat, s megvédte a diplomamunkáját. Minden olyan diplomát, amelyet a hallgatók nem vettek át, a felsőoktatási intézmény levéltárában őriznek, így bármikor bátran elmehet átvenni azt. Ehhez azonban előbb kérvényt kell majd írnia a felsőoktatási intézmény rektorának címezve, amelyben leírja, hogy melyik esztendőben, s milyen szakon fejezte be tanulmányait, miért nem vette át időben a diplomát, végül pedig kérnie kell, hogy adják ki önnek a dokumentumot. A felsőoktatási intézmény ezek után nem tehet egyebet, mint hogy kiadja önnek az okmányt, hiszen az a végzős tulajdona, s nem az oktatási intézményé.

hk