Vízkereszt napi ünnepség Jánosiban

2012. január 13., 09:00 , 574. szám

A katolikus hívek a hagyomány szerint minden évben január 6-án ünneplik vízkereszt ünnepét, mely a Biblia szerint Jézus megkeresztelkedésének történetéhez kötődik. Idén e napon Kárpátalja katolikus templomaiban ismét felcsendült a harangszó, így hívogatva a híveket, akik edényben vizet is hoztak magukkal megszentelésre. Lapunk munkatársa a makkosjánosi görög katolikus hívekkel együtt ünnepelt.

A szent liturgiát Egressy Miklós helyi görög katolikus parochus celebrálta, aki az ünnep kapcsán elmondta, hogy annak eredete Jézusnak a Jordánban történt megkeresztelkedéséhez kötődik. A történet szerint miután Keresztelő Szent János megkeresztelte Jézust a Jordán folyóban, galamb képében leszállott reá az Úrnak Szentlelke, majd az Istennek hangja hallatszott: „Ez az én szeretett fiam, akiben nekem kedvem telik.” Mint Egressy atya kiemelte, a megkeresztelkedéskor történt események igen fontos mozzanatát képezik az Újszövetségnek, hiszen ez volt az egyik olyan ritka alkalom, amikor az emberek – köztük Jézus apostolai – az Atya szózata, a Fiúnak a Jordánban való jelenléte, valamint a Szentlélek galamb képében történő alászállása által együtt láthatták a Szentháromságot. Innen ered az ünnep görög neve is: Theofánia, vagyis Isten megjelenése. „Péter és Jézus többi apostola az eseményeket egészen közelről figyelte, és lassan kezdte megérteni, hogy a távoli Isten egészen közeli baráttá, a személytelen próféta személyes Megváltóvá, valóban élő Istenné változott. És ez az élő Isten, ahogy ott állt előttük, megdöbbenéssel töltötte el őket. A Jordán folyóban történő megkeresztelkedés volt a Megváltó művének, munkájának a kezdete…” – mondta a parochus.

Az ünnepi szent liturgia kulminációs pontja a vízszentelés szertartása volt. Azon hívek, akik nem hoztak magukkal megszentelendő vizet, megmeríthették edényeiket a templomban álló hordóból. A szenteltvíznek a hívek különös hatást tulajdonítanak, leginkább gyógyító és az ártó rosszat távoltartó ereje miatt tartják azt nagy jelentőségűnek. Számos csoda történt világszerte, melyet a szenteltvíznek tulajdonítanak, s melyek hitelességét az egyház is megerősíti.

Az ünnepség vecsernyével és miroválással zárult, majd a délután folyamán házszenteléssel folytatódott, amikor is Egressy Miklós atya megszentelte az ezen szertartásra igényt tartó hívek házait.

F.Zs.