Vasárnapi üzenet: 2018. május 20.

2018. május 20., 10:54 , 904. szám
Molnár János

Krisztusban Kedves Testvéreim!

A húsvéti idő befejezéseként pünkösd főünnepét üli Egyházunk. Ezzel az ünneppel kapcsolatban azt is szokták mondani, hogy az egyház születésnapja a pünkösd. Kétségkívül így van, hiszen ekkor keresztelkednek meg az első hívek. Azonban a mai alkalommal a Szentléleknek a személyes életünkkel való kapcsolatára szeretném felhívni mindannyiunk figyelmét. Azért van erre szükség, hogy mindannyian tudatosítsuk önmagunkban, hogy a Szentlélekkel személyes kapcsolatban vagyunk. Segítségül hívom a Szentírásból Szent Pál apostol egyik igerészletét. A galatákhoz írt levélben Szent Pál apostol így fogalmaz: „Kérlek benneteket, hogy lélek szerint éljetek, s akkor majd nem teljesítitek a test kívánságait. A test ugyanis a lélek ellen tusakodik, a lélek meg a test ellen. Ellentétben állnak egymással, s így nem azt teszitek, amit szeretnétek. Vezessen benneteket a lélek, akkor nem vagytok alávetve a törvénynek. A test cselekedetei nyilvánvalók: kicsapongás, tisztátalanság, fajtalanság, bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, pártoskodás, irigykedés, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Mint már előbb mondtam, most ismét kijelentem: akik ilyeneket művelnek, nem öröklik Isten országát. A lélek gyümölcsei viszont: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ezek ellen nincs törvény. Akik Krisztus Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették testüket szenvedélyeikkel és kívánságaikkal együtt. Ha a lélek szerint élünk, viselkedjünk is a léleknek megfelelően.” Gal 5, 16–25.

Ha a fenti igeszakaszt figyelmesen elolvassuk, akkor érthetővé válik, hogy a pünkösd nemcsak egy régmúlt esemény, melyről megemlékezünk évről évre, hanem a személyes életünket érintő és azt alakító kiáradása Isten lelkének. Amikor megkereszteltek bennünket, kiáradt belénk Isten Szentlelke. Azóta testünk a bennünk lakó Szentlélek temploma. Ma pedig azt a buzdítást halljuk, hogy a lélek szerint éljünk, azaz váljunk lelki emberekké. Engedjük meg a Szentlélek Istennek, hogy alakítsa és formálja életünket. A lélek gyümölcseit kell teremnünk a mindennapi életben.

Ehhez a szent elhatározáshoz kérjük a Szentlélek erősségét és segítségét.

Molnár János
beregszászi plébános