Gazdagodott a benei katolikus egyházközség

2018. június 12., 21:55 , 908. szám

Jézus szíve szoborral gazdagodott a benei római katolikus egyházközség. Emellett a magyar kormány támogatásával megújult a közösségi ház és a plébánia is. A 9 millió forintos támogatásból felújították az épület tetőszerkezetét, elkészítették a közösségi ház külső vakolását, kültéri konyhával és egy 150 főt befogadó pavilonnal bővítették a komplexumot, egy játszóteret és egy röplabdapályát is létrehoztak.

Június 9-én ünnepélyes keretek között avatták fel a magyar kormány támogatásával felújított katolikus plébániát és közösségi házat, valamint a Jézus szíve szobrot, mely a hívek adományainak köszönhetően jött létre. Az ünnepség kora délelőtt szentmisével vette kezdetét, melyet Majnek Antal munkácsi római katolikus püspök celebrált. Az igehirdetésben elmondta: a mi egyházunkban a misztériumoknak külön ünnepet talál az egyház magánkinyilatkoztatásokban. Ilyen a Jézus szíve ünnepe is, amely Jézus végtelen szeretetének megnyilatkozása. A püspök beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az Isten mindenkit üdvösségre teremtett. Azonban ehhez az szükséges, hogy az ember megtagadja önmagát, vegye fel az ő keresztjét, és kövesse Jézust.

A misét követően a hívek végigzarándokoltak Bene főutcáján, a menet elején a Jézus szíve szoborral. Ezt követően a plébánia udvarán felszentelték és felavatták a közel egyméteres szobrot.

Rácz István benei katolikus plébános ünnepi beszédében elmondta: „A mai ünnep azért fontos számunkra, mert ma kerül megáldásra a megújított plébánia és közösségi ház. A munkálatok során a teljes közösség megmozdult. Heteken keresztül készültünk együtt az ünnepre.” A plébános elmondta, hogy ez a közösségi ház nemcsak a beneiek számára érték, hanem az egész kárpátaljai magyarságnak, hiszen állandó ifjúsági táborhelyiséggel is gyarapodott a magyar közösség.

Szilágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzul köszöntőjében arról beszélt, hogy a Jézus szíve ünnepe egy fontos nap, hiszen ilyenkor kisugárzik az isteni áldás minden hívőre. A főkonzul szerint ez az ünnep sokkal többet is jelent, hiszen családokat mozgatott meg, egész közösséget kovácsolt egybe. „Szeretném azt, hogy mi is minden tehetségünkkel, szívünkkel, akaratunkkal tudjuk szolgálni ezt a nemes ügyet. Erősítsük közösségünk gazdaságát, kultúráját, magyar anyanyelvünk megtartását. A mai napsütés jelképezi, hogy ez az áldott jövő közös akaratunkkal be fog következni, ha a jó Isten megsegít minket” – fogalmazott Szilágyi Mátyás.

Majnek Antal munkácsi római katolikus püspök hangsúlyozta: az, hogy a közösségi házat sikerült felújítani a magyar kormány segítségével, arról tanúskodik, hogy a helyiek itt akarnak maradni, és van elképzelésük a jövőről. Ez a közösségi ház nemcsak a helyieknek ad majd otthont, de minden kárpátaljai fiatal számára nyári táborozó helyiséggé válik. Az Úristen áldása erős lesz, mert Jézus szíve ünnepén szentelhettük fel ezt a házat, amely az ő végtelen szeretetének a bizonyítéka – mondta a püspök.

A beneiek álma hosszú évek várakozása után végre beteljesedett. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával a 600 fős katolikus egyházközség egy modern közösségi komplexummal bővült. A benei álom megvalósítása jó példája a közösségi összefogásnak, és annak az erőnek, amely a hitből fakad. Ahogy az írás is mondja: „ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, a mit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám.”

Váradi Enikő