Kötelező privatizálni a házat a végrendelet megírása előtt?

2018. július 30., 11:55 , 914. szám

„Nagymamámnak van egy háza és mellette egy kis darab földje (nem emlékszem pontosan, hogy hány szotek). Szeretné végrendeletben rám hagyni mindkettőt, ám sem a ház, sem a föld nincs privatizálva. Kérem, adjon tanácsot, hogy mi lenne a jobb: privatizálni a házat és a földet a nagymama nevében, majd megírni a végrendeletet, vagy egyszerűen megírni a végrendeletet azzal, hogy majd az öröklés után (ami, remélem, nem következik be még egyhamar) az én gondom lesz a privatizáció?”

– A vonatkozó szabályozás értelmében (Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004 №20/5), a végrendelet közjegyző általi hitelesítésekor a végrendelkezőnek nem kell igazolnia a tulajdonjogát a végrendeletben szereplő tulajdonra. Vagyis a végrendelet összeállításakor a nagymamájától sem fogják követelni, hogy bemutassa a ház és föld privatizációját igazoló dokumentumokat.

Ám ugyanezen szabályozás értelmében a hagyatékhoz való jogot igazoló dokumentumot az olyan tulajdon esetében, amelynek állami nyilvántartása kötelező, a közjegyző csak a tulajdonjogot igazoló dokumentumok felmutatása esetén állíthatja ki az örökös számára. Amennyiben ingatlan is részét képezi az örökségnek (a földrészlegre ez a szabály nem vonatkozik), a közjegyző ugyancsak követelni fogja az állami tulajdonjogi nyilvántartásba vételről kiadott igazolást.

Ily módon, amennyiben a nagymama halálának pillanatában rendelkezni fog a ház és a föld tulajdonjogát igazoló dokumentummal, vagyis azokat előzőleg privatizálta, úgy ön a hagyatékhoz való jogát a végrendelet alapján a közjegyzői hagyatéki eljárás keretében rendezheti. Ezt követően a közjegyző által a hagyatékhoz való jogáról kiadott igazolás birtokában írják át a tulajdonhoz való jogot igazoló dokumentumokat az örökös, vagyis az ön nevére.

Ha viszont az örökhagyó halálának pillanatában nem rendelkezik a házhoz és a földhöz való jogát igazoló dokumentumokkal, a tulajdonjogot bírósági úton kell majd igazolni. Ilyenkor a bíróság előtt bizonyítékokkal kell alátámasztani, hogy a nagymama még életében jogszerűen megszerezte a szóban forgó ingatlan és a földrészleg tulajdonjogát, így örököse is jogosult a hagyatékra.

A fentieket figyelembe véve önöknek kell eldönteni a nagymamával, hogy melyik utat választják. Javasolt azonban idejekorán, tehát még a nagymama életében megszerezni a tulajdonjogot igazoló dokumentumokat.

hk