Lezárult a Keleti Partnerség újabb szakasza

2018. augusztus 18., 18:44 , 917. szám
A Perényi Kultúrkúria

A Magyarország Kormánya a kárpátaljai régió oktatási, kulturális és szociális intézményeinek energiahatékonysági felújítását célzó fejlesztési projektek finanszírozásáról szóló kormányhatározatban foglaltakkal összhangban Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma és a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány között létrejött támogatási szerződésnek köszönhetően tovább folytatódik Kárpátalján  az oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális intézmények fejlesztése.

A Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma (KKM) által támogatott Keleti Partnerség Ukrajna 2017/2018 – fejlesztési együttműködés Kárpátalján című projekt megvalósításában – a támogatási szerződés értelmében – a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány lebonyolítóként működik közre. A Külgazdasági és Külügyminisztérium által létrehozott Keleti Partnerségi fejlesztési programok céljának megfelelően a végső kedvezményezettek Kárpátalja oktatási, szociális és kulturális intézményei.

A Keleti Partnerség Ukrajna 2017/2018 – fejlesztési együttműködés Kárpátalján jelenleg folyamatban lévő projektben felújításra tervezett 17 objektum esetében összesen 25 betervezett felújítási feladat megvalósítása történik. A támogatás első részletéből a kedvezményezett intézmények nagy részében a tervezett munkálatok befejeződtek, a legszükségesebb felújítások megvalósultak: nyílászárók cseréje (ablakok, ajtók) összesen 6 objektumon, a tetőjavítási programok 6 objektumon, illetve két objektum esetében padlócsere, 1 intézményben belső felújítás, és 1 intézményben az étkezde felújítását finanszíroztuk.

Ezek közül a legszámottevőbb beruházások a Perényi Kultúrkúria épületén (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola), a Kárpátaljai Területi Állami Levéltár beregszászi részlegén, objektumán, a Nevetlenfalui Oktatási-Nevelési Központ épületén, illetve a gyulai és a homoki általános iskolákban történtek, illetve történnek.

A beregszászi (ardói) Perényi-kastély elhelyezkedésének sajátosságai és történelmi jelentősége, szerepe miatt, és a patinás épület körül található park tökéletes helyszín egy járási jelentőségű kulturális központ kialakítására. Az ilyen jellegű központoknak a közösségépítés, közösségmegtartás, közösségápolás a legfontosabb céljuk.

Az épület nagyon elhanyagolt állapotban volt. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Beregszászi Városi Tanács között létrejött hosszú távú bérleti szerződés alapján elkezdődött az épület felújítása.

Az objektum felújítására eddig a legjelentősebb támogatást Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma biztosította a Keleti Partnerségi programok keretében. Megtörtént a födém- és a tetőcsere, a belső elektromos hálózat, valamint a vízvezeték- és szennyvízcsatorna-rendszer felújítása. Folyamatban van a fűtési rendszer, a külső csatornarendszer cseréje és a belső felújítás.

Az utóbbi években Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma Keleti Partnerségi programjainak egyik kiemelten támogatott intézménye a Kárpátaljai Területi Állami Levéltár, melyben a beregszászi épületkomplexumnak a 2014/2015-ös Keleti Partnerség programból megkezdett felújítása folytatódik. A levéltár jelenleg egy négyzet alaprajzú, részben földszintes, részben 3 szintes zárt udvarú, hagyományos téglafalazatú és boltozatos szerkezetű épületben helyezkedik el. Az épület eredetileg börtönnek épült, kb. 150 éves. Az épület földszintes traktusában irodák találhatóak.

Az épület állaga alapvetően elhanyagolt volt, a korábbi években elmaradtak a karbantartási munkák. A 2014-ben  Magyarország Külügyminisztériuma által létrehozott Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési projekt keretében elkezdődött a levéltár épületének felújítása.

Az eddig megvalósult projektek keretében felújításra került az egyszintes A épületrész, valamint a teljes épületegyüttesen (A, B) megtörtént a tetőcsere, illetve a kültéri ablakok cseréje.

Az épület felújítása több szakaszban valósul meg. A 2015-ben felújított A  épület (Kossuth tér felőli főbejárati rész) ablak- és ajtócseréje, a belső terem felújítása, a tetőszerkezet felújítása, illetve a homlokzat felújítása történt meg. A 2015 őszén megkezdett  B épület felújításában eddig a tetőszerkezet felújítása és a nyílászárók cseréje történt meg.

A folyamatban lévő támogatásból külső homlokzatfelújítással folytatódnak a munkálatok. Jelenleg az épület belső udvara felőli külső falak renoválása történik.

A Nevetlenfalui Középiskolát az új törvényi szabályozásnak megfelelően Oktatási-Nevelési Központtá (ONK) alakították, ami alapvetően az iskola és óvoda egy intézményen belül történő egyesítését jelenti. Az iskola épületének tetőcseréjét finanszíroztuk a KKM Keleti Partnerségi programjának támogatásából.

A Gyulai Általános Iskolában a projekt keretében födém-, tető-, tetőcsatorna-cserét finanszíroztunk a főépületre és melléképületekre vonatkozóan.

A Homoki Általános Iskola épületén tető- és tetőcsatorna-cserére volt szükség, így ezek a feladatok lettek beépítve a Keleti Partnerség projekt költségvetésébe, és ezek meg is valósultak a folyósított támogatásból.

Bene község jelenleg 1427 lakost számlál. A Benei Kultúrház épülete egy egyszintes L alakú épület, mely két összeépített részből áll. Az egyik része egy százéves épület, ami egykoron leventenevelde volt, jelenleg ebben a részben működik a könyvtár. A hozzáépített rész 1994-től lakat alatt van, egykoron itt működött a mozi, egy nagy méretű terem, amely a felújítás után újra klubteremként működhet.

A KKM által folyósított támogatásból megvalósítottuk a tervezett feladatokat, azaz az ajtók, ablakok cseréjét, illetve új tetőszerkezetet és tetőt kapott az épület. Így sikerült megszüntetni az épület beázását, megakadályozva az épület állagának további romlását, és elősegítve annak célirányos hasznosítását.

A Somi Falusi Könyvtár Som és Kastanovó (más néven Somi tanya) lakosait (kb. 1300 fő) szolgálja ki. A településen az intenzív közösségi élet a könyvtár köré szerveződik. Az épület tetőcseréjét és nyílászáróinak cseréjét valósítottuk meg a KKM támogatásából.

A Verbőci Középiskola régi épületében, az intézmény úgynevezett kisiskolájában finanszíroztuk az ablakok cseréjét a most futó projekt támogatásából.

A Tiszapéterfalvai Gyermek Művészeti Iskola által használt épület ablakcseréjét finanszíroztuk a program támogatásából.

A Barkaszói Kultúrház épülete egy különálló épület: kultúrház és könyvtár, öltöző. Az épületen ajtó- és ablakcserét, illetve padlózást finanszíroztunk a támogatásából.

A Csongori Általános Iskola étkezdéjének felújítását valósítottuk meg a program keretében (járólaplerakás, csempézés, szigetelés, villanyszerelés, falak vakolása, festése, álmennyezet kialakítása stb.).

A Császlóci Községháza épülete beázott, mert rossz volt a tető, így annak lecserélésére fordítottuk a Keleti Partnerség program keretén belül folyósított támogatást.

A Szalókai Kultúrház épületén ajtók, ablakok, ablakpárkányok és egyéb nyílászárók cseréjéhez szükséges kiegészítő elemek stb. cseréjét valósítottuk meg a támogatásból

Az Ungvári Gyermek Művészeti Iskolában a projekt keretében belső felújítási munkálatok történtek (falak vakolása, festése, belső faszerkezetek átfestése, lakkozása, ajtók festése stb.).

A Técsői Hollósy Simon Magyar Tannyelvű Középiskolában a 2017/2018. évi Keleti Partnerség program támogatásából a tornaterem felújítását finanszíroztuk.

Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány