Hangverseny a péterfalvi művészeti iskolában

Előadások a Liszt-év jegyében

2011. december 9., 09:00 , 569. szám
Várnagy Andrea és Farkas Zsolt

A Várnagy Andrea – Farkas Zsolt magyarországi zongoraművész házaspár a közelmúltban három hangversenyt adott Ukrajnában Liszt Ferenc, a XIX. század egyik legjelentősebb romantikus zeneszerzője születésének 200. évfordulója alkalmából. Az anyaországból érkezett előadók október 20-án a Kijevi Zeneakadémián, október 29-én Visken, a huszti járási nagyközség művelődési házában, december 3-án pedig Ugocsa tiszántúli részén, a Tiszapéterfalvi Művészeti Iskola nagytermében léptek fel. Az előadásokat a Magyar Külügyminisztérium finanszírozta, a kárpátaljai koncerteket a beregszászi magyar konzulátus szervezte, az ugocsait a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetségével (KMVSZ) közösen.

A tiszapéterfalvi előadást többek között megtisztelte jelenlétével Bacskai József, a Magyar Köztársaság Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja, Tóth István, a beregszászi magyar konzulátus konzulja, illetve Virág László, a tiszapéterfalvi KMKSZ-alapszervezet és a KMVSZ elnöke. A zongorakoncertet Tóth István főkonzul úr nyitotta meg, üdvözölve az előadókat, a művészetkedvelő közönséget, s reményét fejezte ki, hogy Viskhez hasonlóan – ahol nagyon jól sikerült hangversenyt adtak a zenészek –, ebben a nagyszőlősi járási községben is hasonló fogadtatásban lesz részük. Homoki Gábor, a művészeti iskola igazgatója is köszöntötte a megjelenteket, majd kezdetét vette a hangverseny, melynek kezdetén a művész házaspár bemutatta az ugyancsak a XIX. században élt s szintén a romantika jegyében alkotó magyar zeneszerző, Mosonyi Mihály két művét, Az égő szerelem három színét, valamint az Ünnepi zenét, majd sorban felcsendültek Liszt Ferenc örökbecsű alkotásai. Várnagy Andrea kifejtette: célul tűzték ki, hogy bemutassák a komponista zenéjének minden árnyalatát, Farkas Zsolt pedig arról szólt, hogy bár Lisztet általában virtuóz zongoraművészként ismerik, idősebb korában művészete letisztult, s a magyar cigányzenéből is vett át népies motívumokat. Ezt követően a közönség meghallgathatta a II. magyar rapszódiát. Majd a Szerelmi álmok c. alkotás következett, melyet Horváth Barnabás kortárs magyarországi zeneszerző készített el első ízben négykezes átiratban a művészházaspár számára.

Farkas Zsolt arról szólt, hogy bár akadnak, akik kétségbe vonják a zeneszerző magyarságát (egyesek német komponistaként tekintenek rá), aki élete nagy részét külföldön töltötte, s csakugyan nem beszélte tökéletesen anyanyelvünket, mégis mindvégig magyarnak vallotta magát. Élete utolsó harmadában gyakran tartózkodott Magyarországon, ahol rengeteg jótékonysági koncertet adott, s nemzeti hovatartozástudatának szép megnyilvánulása a Szózat és Himnusz című zongorafeldolgozása, melyet most a tiszapéterfalvi közönség is élvezhetett. Majd az előadóművész felidézte az idős Liszt alakját, aki hajlott korában nagyon mély hitű ember lett, és senki sem tudta szebben megfogalmazni találkozását Istennel, mint az idős zeneszerző Bölcsőtől a sírig című, három részből álló (Bölcső, Létért való küzdelem, Az új bölcső) utolsó szimfonikus költeményében, melyet ugyancsak előadott a művész házaspár. A hangverseny végén Várnagy Andrea leszögezte: legfontosabb feladatuk a közönség szolgálata, melytől nagyon sok szeretetet kapnak, s jó érzéssel tölti el őket, ha koncertjeiken látják a hallgatóság csillogó szempárjait, melyek jelzik, miszerint a résztvevők megértették az előadott művek üzenetét. Farkas Zsolt örömének adott hangot, hogy kijevi, viski és tiszapéterfalvi hangversenyükön egyaránt nagyon értő és hálás közönség fogadta őket. A művésznő kifejtette: küldetésüknek érzik, hogy a komolyzene szeretetére neveljék az ifjúságot, a most felnövekvő generáció tagjaihoz is közel hozzák a klasszikusokat, ezért mutatják be teljesen modern feldolgozásban nem egy művüket. A rendezvény zárásaként pedig előadták Szűts Istvánnak, a Koltay Gergely által vezetett magyarországi Kormorán együttes billentyűsének a Honfoglalás c. film betétdalára írt feldolgozását.

A hangversenyt követően Tóth István főkonzul, Virág László, valamint Homoki Gábor meleg szavakkal és virágcsokrokkal köszönték meg a művész házaspárnak a magas színvonalú előadást.

Lajos Mihály