Újabb decentralizációs törekvések

2018. december 16., 12:18 , 935. szám

Ukrajnában 2014 áprilisától tart a decentralizáció folyamata. Ez idő alatt 874 egyesült területi közösség (OTH) alakult az országban, melyek egy részében a közeljövőben kerül sor az első helyhatósági választásokra. Tizennyolc járásban befejeződött az OTH-k létrehozásának folyamata. Ugyanakkor a reform eddig nem érintette a járás- és a megyehatárokat – írja összeállításában a Holosz Karpat a Persij kabeljnij televízió nyomán.

A kormány nemrég ismertette a reform következő szakaszát. A III. Egyesült Közösségek Fórumán Volodimir Hrojszman miniszterelnök mutatta be az úgynevezett Új Területi Alap – 2020 című koncepciót. A szakemberek munkacsoportja által kidolgozott elképzelés értelmében Ukrajna területi felosztása a következőképpen festene: 24 megye, Krími Autonóm Köztársaság, Kijev és Szevasztopol városok – 100 járás – legfeljebb 1800 közösség.

Az Új Területi Alap – 2020 keretében megkezdődött a Perspektivikus Területfejlesztési Tervek kidolgozása. Kárpátalján a megyei Regionális Fejlesztési Tanács már tárgyalt a 2019–2021-es területfejlesztési tervekről. Megvitatták a rájuk vonatkozó fejlesztési elképzeléseket a járási állami adminisztrációk is, s a közösségek szintjén ugyancsak egyeztetni fognak a tervekről.

A kormány elképzelése szerint egyébként jelentősen változna Kárpátalja adminisztratív felosztása: a jelenlegi 13-ból három járást alakítanának ki.  A tervezet ebben a formájában nagymértékben hátrányosan érintené a kárpátaljai magyarságot, ugyanis megvalósítása esetén a tömbben élő magyarság három részre szakadna, mindegyik járásban kisebbséget alkotva. 

A kormány egyben határidőket is megszabott az átalakulás végrehajtásához. Így az új járáshatárok Legfelső Tanács általi jóváhagyásának 2020 májusáig meg kellene történnie.

Az eseményekre reagálva, lapunk értesülése szerint, a KMKSZ tiltakozását fejezte ki a magyar vidéket szétszabdaló tervezet kapcsán.

(goloskarpat.info/Kárpátalja)

 

Nyilatkozat

 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség tiltakozását fejezi ki az ukrán kormány által nemrég ismertetett „Új Területi Alap – 2020” című koncepció Kárpátaljára vonatkozó tervezete kapcsán, mely ellentmondva a Települések önkéntes egyesüléséről szóló 2016-os törvény vonatkozó kitételeinek, figyelmen kívül hagyja az etnikai és kulturális vonatkozásokat, s a tömbben élő magyar lakosságot három különálló közigazgatási egységbe osztaná fel.

Tekintettel Ukrajna soknemzetiségű összetételére, illetve arra, hogy az országban több történelmileg kialakult sajátos régió van, fontosnak tartjuk, hogy a decentralizáció során vegyék figyelembe a vidékek etnikai és kulturális sajátosságait. A tervezett adminisztratív reform folyamán olyan közigazgatási egységeket kell létrehozni, amelyek messzemenően megfelelnek a nemzetiségi-kulturális viszonyoknak, a szubszidiaritás elvének és az emberek érdekeinek.

Beregszász, 2018. december 17.