Ha nem hozza a postás a nyugdíjat

2019. február 9., 16:20 , 941. szám

Beregszászi járási rokkantnyugdíjas olvasónk telefonon kérdezte szerkesztőségünktől, mi a teendő, ha a postás nem hozza a nyugdíjat, holott már azok is megkapták a faluban, akik később szokták.

– Mindenekelőtt kérdezze meg a postást, hátha ismeri a késedelem okát, talán csupán a posta, egy technikai probléma miatt keletkezett fennakadás. Következő lépésként a Nyugdíjalap beregszászi járási osztályán célszerű tudakolódni. Ezt a hivatalt személyesen ajánlott felkeresni, bár érthető, ha egy idős, rokkant ember számára nem egyszerű beutazni a járásközpontba. Lehetőség van arra, hogy a nyugdíjas a hivatali ügyintézéssel valamelyik hozzátartozóját, ismerősét bízza meg. Ehhez azonban a közjegyző által hitelesített meghatalmazás szükséges. A meghatalmazásban egészen pontosan és részletesen körül lehet írni, hogy mivel kívánja megbízni az adott személyt. Mivel falun ritkán találni közjegyzőt, a Polgári törvénykönyv 245. cikkelyének 3. pontja értelmében a községi tanács erre felhatalmazott tisztségviselője jogosult hitelesíteni a megbízólevelet.

hk