Plenáris ülést tartott a Beregszászi Városi Tanács

2019. február 12., 15:22 , 942. szám

Február 8-án megtartotta soron következő plenáris ülését a Beregszászi Városi Tanács. Összesen 81 kérdés szerepelt napirenden, melyeknek zöme a földkérdésekkel foglalkozott.

A napirendi pontok megvitatása előtt Ruszlana Hegyes, a beregszászi elsődleges egészségügyi ellátási központ (КНП «Берегівський центр первинної медико-санітарної допомоги») vezetője fordult a képviselőkhöz a járásban és a városban élő beteg és rászoruló emberek számára működő kedvezményes gyógyszerprogramjának közös finanszírozása kapcsán. A képviselők a korábbi intézmény megszüntetését kezdeményezték – amelyet kizárólag a járás koordinált –, s azt, hogy az újonnan létrehozott nonprofit vállalkozás társalapítói közé vegyék fel a városi tanácsot is annak érdekében, hogy figyelembe vegyék a város közösségének érdekeit. Ezáltal a városi tanács képviselőinek is rálátásuk és beleszólásuk lehet a programba, amely azért is fontos, mert a Beregszászban található Linner Bertalan Beregszászi Járási Kórház a járáshoz tartozó települések mellett a város lakosait is kiszolgálja.

Az ülésen a 2018. évi tevékenységükről tartott beszámolót Volodimir Zsilkin, a helyi ügyészség vezetője. Beszámolójában kiemelte: a Beregvidéken az elmúlt évben 10 ezer lakosra számítva 70 bűncselekményt követtek el – amelyből 15 különösen súlyos bűncselekmény –, ami az egyik legalacsonyabb mutatónak számít Kárpátalján. Az ügyészség továbbá 15 hektárnyi földterület visszaszolgáltatását érte el 283 millió hrivnya értékben. Az ügyész felé kérés is elhangzott, amelyben a kábítószerek illegális forgalmának visszaszorítását, illetve az illegális játékbiznisz elleni fokozott fellépést fogalmazták meg.

A képviselők döntésre jutottak a turisztikai illeték 2019-es évre szóló, Beregszász területén hatályos kulcsáról, amelynek értelmében az illeték a beszámolási év januárjának első napján hatályos minimálbér 0,25 százalékát teszi ki egy személyre, egy ideiglenes elszállásolási napra vetítve a szálláshelyeken. Az „egészséges konkurencia turisztikai szférában való fenntartását” és a turisztikai illetékeknek az érintettek általi befizetését illetően a képviselők a beregvidéki rendőrség vezetőjéhez, Jevhen Kaliticshoz fordultak. Megfogalmazták, hogy a fent említett befizetés kapcsán a körzeti felügyelőket is vonják be a munkába, illetve a hatályos törvényeknek megfelelően foganatosítsanak operatív intézkedéseket az illegálisan szállást kiadókkal szemben.

A plenáris ülés végén a földkérdések kerültek megvitatásra. Az elmúlt időszakban többen is fordultak a városi önkormányzathoz azzal a kéréssel, hogy igényt tartanának megközelítőleg 2 hektárnyi földterületre. Az illetékes bizottság kikérte a környezetvédelmi hatóságok véleményét a földterületekkel kapcsolatban, akik szerint erősen szennyezett területekről is szó van, s ezek mezőgazdasági tevékenység folytatására alkalmatlanok. Ezért néhány, földterület tulajdonba adásáról szóló tervezet kidolgozásának engedélyezésével kapcsolatos határozatot elutasítottak, ugyanis a „Derzshruntohorona” Állami Intézmény (ДУ «Держгрунтохорона») megyei kirendeltségének információi szerint ezek a részlegek a sérült földekhez tartoznak: az emberek általi termelési tevékenység, antropogén beavatkozás miatt megsérült a földtakaró, ennek következtében elveszítette gazdasági és ökológiai értékét. Ukrajna Földkódexe 166. cikkelyének 2. pontja értelmében pedig azoknak a földrészlegeknek, amelyek esetében változások mentek végbe a domborzat struktúrájában, újraművelésen, rekultiváción kell átesniük. Kérvényt nyújtott be számos, a kelet-ukrajnai harcokban részt vett hős is, akik számára azt javasolják, hogy egy másik terület megjelölésével próbáljanak benyújtani kérvényt.

Csuha Alexandra