Vasárnapi üzenet: 2019. április 7.

2019. április 7., 09:54 , 949. szám

Kérlek azért titeket, atyámfiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. (Rm. 12,1–2)

A mondanivaló forrása: a féltő szeretet. Ez a fajta szeretet a legjobb motiváció. Féltés van benne, mely leginkább biztonságot akar teremteni, s a biztonság a legnagyobb érték. Pál kérésének szüksége is van erre a legnagyobb motivációra, hisz két olyan igénnyel fordul a keresztyénekhez, amely az egész életükre vonatkozik. A szeretet a legfőbb „táplálék” az életben. Csak a szeretet adásával lehet élni. Úgy működik, mint a motiváló falat az idomárnál. S oda vágyunk, ahol szeretet van. A szeretet által gerjesztett hangulat a legvonzóbb. Vonzóbb minden anyagiasságnál. Pl.: Ahhoz fordulunk inkább, aki kedves és szeretetet sugároz, és ahhoz csak kényszerből fordulunk, aki goromba és visszautasító.  A féltő és motiváló szeretet két összetevője:

Isteni oldalról: Együttérzés (empátia) – „Isten irgalmára kérlek tehát titeket”. Irgalom, itt együttérzés. Isten úgy mutatkozik be, mint a legegyüttérzőbb és leginkább jót akaró Úr. A szeretet legféltőbb jellege a mondanivaló forrása, mely a mondanivalónak különös súlyt ad.

Emberi oldalról: Testvériség (a közösség felvállalása) – „testvéreim”. Pál is leginkább jóindulattal viszonyul a gyülekezethez. Az Isteni féltő szeretetből táplálkozó emberi féltő szeretet, mely nagyon közel és megfogható módon jelen van a gyülekezettel szemben, az emberi forrása a mondanivalónak.

A hatékonyság és a szolgálat példája a mi számunkra: az Isten szeretetét felmutatni a mi szeretetünkben, az empátiát és a testvériséget.

Radvánszky Ferenc
református lelkipásztor