Nemzetközi Szakmai Konferencia Vojevodinón

Magyar Állatorvosok Világszervezete

2019. április 17., 08:29 , 951. szám

A Magyar Állatorvosok Világszervezete (MÁVSZ), (World Organization of Hungarian Veterinarians) 1997-ben az anyaországban és a világ más országaiban élő magyar állatorvosok által életre hívott szervezet. A MÁVSZ országhatárokra és állampolgárságra való tekintet nélkül, a meglevő állatorvos-szervezetek és -intézmények bevonásával és támogatásával, valamint a mindenkori politikai hatalomtól függetlenül igyekszik megvalósítani a céljait.

A MÁVSZ kitűzött céljai között szerepel többek között a világ bármely táján élő magyar állatorvos-kollégák szakmai és kulturális kapcsolatrendszerének kiépítése és fenntartása, a magyar állatorvosi hagyományok megőrzése és továbbfejlesztése, az állatorvosok társadalmi helyzetének, megismerése és javítása, az állatorvosi kar és tagjai érdekeinek védelme.

További célként említendő a tagok kezdeményezésére szakmai és területi szervezetek létrehozása, céljaik megvalósításának segítése, a világban bárhol élő, magukat magyarnak valló állatorvosok név- és címjegyzékének összeállítása és naprakész vezetése.

Az oktatás és képzés terén szintén összetett a programjuk: a magas színvonalú állatorvosképzés segítése a graduális és a posztgraduális képzés területén egyaránt, a hazai és a nemzetközi tapasztalatcsere megszervezése, a gyakornoki képzés további lehetőségeinek megteremtése, a fiatal kollégák pályakezdésének, tudományos és gyakorlati munkájának segítése, a magyar állatorvosok színvonalas szaksajtóval és információs anyaggal való ellátása.

A nem magyar állatorvosok és nem állatorvosok számára is nyitott a szervezet, ők a MÁVSZ pártoló tagjai lehetnek.

A MÁVSZ minden évben szervez a magyar állatorvosok számára nemzetközi szakmai konferenciákat, hallgatói napokat, nyári táborokat, illetve különböző szakmai szekciókra bontva konferencianapokat.

Ezek a rendezvények az anyaországon kívül a határon túli régiókban kerülnek – általában váltakozva – megrendezésre: Erdélyben, Kárpátalján, Felvidéken, Délvidéken, Őrvidéken.

Ukrajnában Lembergben, illetve Kárpátalján eddig Mezőváriban, Beregszászban, Munkácson és Beregváron szervezett a MÁVSZ konferenciákat.

Idén április 12–13-án a perecsenyi járási Vojevodinón került sor a MÁVSZ éves nemzetközi szakmai konferenciájára. A rendezvényen 7 országból közel 200 állatorvos, illetve állatorvostan-hallgató vett részt.

Dr. Szieberth Istvánt, a MÁVSZ elnökét kérdeztük a szervezet működéséről, rendezvényeiről. Az elnök úr elmondta, hogy a 22 év alatt 40–50 között van a szervezet által megvalósított konferenciák száma, amelyek a történelmi Magyarország egész területén kerültek megrendezésre. A szervezet abszolút nemzeti töltettel indult, és mind a mai napig így működik – fogalmazott a szervezet elnöke. „Az egész szervezet működésének nemzetmegtartó ereje van, azonban azt is le kell szögezni, hogy lényeges különbségek tapasztalhatóak a szakmai felkészültségben az anyaországi kollégák, illetve a határon túli egyetemeken diplomát szerzett és ott praxisban lévő állatorvosok között” – mondta el az elnök úr. A szakmai színvonalból azonban nem engedünk, a különböző értékelő kamarák között is vannak már olyan külföldi szervezetek, amelyek elismerik a rendezvényeinket továbbképző konferenciáknak – hangsúlyozta. Az elnök úr szintén nagy eredménynek tekinti, hogy az utóbbi időben már a határon túlról is jelentkeznek az állatorvosok előadást tartani, valamint a nyugati országokban praxisban lévő szakemberek is szívesen jönnek, és színvonalas képzést tartanak a szervezet konferenciáin.

A kárpátaljai magyar állatorvosok és állatorvostan-hallgatók közül általában a Lembergi Nemzeti Állatorvos-tudományi és Biotechnológiai Egyetemen, illetve a Munkácsi Agráripari Koledzsben (korábban technikum) végzett szakemberek és jelenlegi diákok, sőt az egyetem, valamint a Koledzs magyar anyanyelvű tanárai szoktak részt venni a MÁVSZ rendezvényein.

A vojevodinói konferencia első napján a plenáris napon különböző szakmai témákban folytak az előadások egészen délutánig, aztán szabadidős programok következtek, este pedig az elmaradhatatlan ünnepélyes vacsora és fogadás következett élő zenével.

A második napon a konferencia résztvevői két szekcióra – haszonállatok és kedvtelésből tartott állatok – bontva hallgathatták meg a szakmai előadásokat.

Azonban ezt a rendezvényt is elérte az ukrán politikai hatalom kisebbségellenes tevékenysége. A kárpátaljai magyar állami munkahelyen dolgozó állatorvosokat pénteken a főnökeik berendelték a munkahelyükre halaszthatatlan ürüggyel, így nem tudtak részt venni a konferencia plenáris napján. Az eset nyilvánvalóan politikai, a magyarság ellen irányuló töltetet hordoz az ukrán fél részéről. A másik, a rendezvénnyel kapcsolatos felháborító dolog az volt, hogy Szieberth Istvánt a csapi határállomáson 3 órán át vegzálták az ukrán vámosok ok nélkül. Az esetről nem készítettek jegyzőkönyvet sem, valamint az elnök úr kérdéseire sem voltak hajlandóak válaszolni az ukrán határrendészek.

Az esetről értesülve Brenzovics László, a KMKSZ elnöke szombaton Vojevodinóra érkezett, ahol konzultálva az érintettekkel az ungvári TV21-nek adott interjújában elmondta, hogy nagyon sajnálatos dolog az, hogy egy ilyen magas színvonalú konferenciára is rányomja a bélyegét a jelenlegi ukrán politikai helyzet. Ez az egész nevetséges, hiszen itt tényleg komoly szakmai program folyik – fogalmazott. Ugyanakkor örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a magyar állatorvosok az akadályok ellenére mégis megrendezték a konferenciát, illetve reméli, hogy hamarosan változni fog az ukrajnai helyzet, és nem kerül sor több ilyen szituációra.

D.P.