Anyák napi ünnepség a beregszászi Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokházban

2019. május 7., 17:09 , 954. szám

Május 5-én a beregszászi Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokház nagytermében ünnepelték az édesanyákat.

A terem megtelt érdeklődőkkel, kicsikkel s nagyokkal, valamint az ünnepelt édesanyákkal, illetve nagymamákkal.

Elsőként Bunda Fehér Rita  újságíró, fordító, rendező köszöntötte a jelenlévőket, illetve bemutatta az ünnepség egyik szervezőjét, Krajnik Irént és a Szent Kereszt Kórus tagjait, majd átadta a szót Molnár János plébánosnak.

Molnár János atya köszöntőjében úgy fogalmazott: „Azt hiszem, ezen a bensőséges ünnepen mindenki számára egyformán, kedvesen cseng ez a szó, hogy édesanya.” Ilyenkor arra az emberre gondolunk – folytatta –, aki emberileg talán a legközelebb áll hozzánk. Ilyenkor eszünkbe jut az ő szeretete, önzetlensége, áldozata, gondoskodása. „Olyan szép a magyar nyelvünk, amely ezt a legszebb szót, hogy anya, hozzákapcsolja még más fontos dolgokhoz is, például amikor azt mondjuk, hogy anyanyelv, anyaföld, vagy mi, keresztények azt mondjuk, hogy anyaszentegyház” – tette hozzá az atya.

A köszöntőt követően elkezdődött az ünnepi műsor, melyet legalább 20 produkció kísért. A fellépők között az idősebb generáció is képviseltette magát. Az ünnepséget és előadóit a Szent Kereszt Kórus kísérte zeneszóval.

A produkciókat követően a gyerekek egy szál virággal köszöntötték édesanyjukat és nagymamáikat, majd kézen fogva kivezetve őket az udvarra egy „random flash mobot” létrehozva, látványos szívformát alkottak.

Ezt követően visszatértek az épületbe, ahol szeretetvendégség várta őket.

D. P.