A lakó felel a társtulajdonosi egyesület tartozásáért?

2011. szeptember 23., 10:00 , 558. szám

„Lakóházunkat eddig a települési lakásgazdálkodási vállalat kezelte, ám az a közelmúltban megszűnt. Lakótársaim elhatározták, hogy az épület fenntartására létrehozzák a lakóház társtulajdonosainak egyesületét. Engem is noszogatnak, hogy lépjek be. Csakhogy én nyugdíjas vagyok, s attól félek, hogy ha belépek az egyesületbe, elveszítem a kedvezményt, amelyet a lakbérfizetés terén jelenleg élvezek. Valóban így van? Az is érdekelne, hogy mi történik, ha az egyesület adósságot halmoz fel? Előfordulhat, hogy ilyen esetben akár a lakásom terhére is köteleznek majd a tartozás kiegyenlítésére mint egyesületi tagot?”

–Szeretném megnyugtatni: valamennyi szubszídiója és kedvezménye érvényben marad az egyesület létrehozása után is, illetve miután belép az egyesületbe, mivel azokat Ukrajna törvényei garantálják, és függetlenek a lakóhely tulajdonformájától. Előfordulhat persze, hogy az egyesület vezetése idővel megpróbálja figyelmen kívül hagyni a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, s az ön által eddig fizetettnél magasabb lakbér megfizetését követeli. Ilyen esetben önnek jogában áll panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes járási állami közigazgatási hivatal kedvezményekkel és szubszídiókkal foglalkozó osztályához. Az osztálynak módja van eljárni a szabálytalankodó egyesülettel szemben, s elérni a törvények betartását.

Ami kérdése második részét illeti, ugyancsak nyugodt lehet, nem kényszeríthetik az egyesület adósságának megfizetésére, nem terhelhetik azt az ön ingatlanára, mivel nem felel azokért.

hk