Lehet-e két kataszteri száma egy teleknek?

2011. augusztus 5., 10:00 , 551. szám

„Egy nyaralói-kertészeti egyesület tagja vagyok immár két évtizede. Rég megkaptam a földrészlegemre a tulajdonjogot igazoló állami okmányt és a részleg identifikációs számát is. Nemrég az egyesület elnöke mégis bejelentette, hogy új földokmányra és új identifikációs számra van szükség az egyesület teljes területére, s e célból fejenként 2000 hrivnyát követel a tagoktól minden földrészleg után. Azokat, akik megtagadják a fizetést, büntető intézkedésekkel fenyegeti. Jogosan jár el az elnök?”

– Nem, az elnök eljárása törvénytelen. Amennyiben ön rendelkezik a földrészlegére vonatkozó, a tulajdonjogot igazoló állami okmánnyal és a részleg kataszteri száma is megvan, úgy sem újabb okmányra, sem új kataszteri számra nincs szüksége. Ami az egész egyesület kataszteri számát (vagy földtulajdonjogát igazoló okmányát) illeti, nem jogszerű, hogy abba az ön személyes tulajdonát képező földrészleget is belevegyék. Egy kataszteri számmal rendelkező földrészleg nem lehet része egy másik földrészlegnek, amelynek más, eltérő kataszteri száma van. Ugyanígy nem lehet valakinek földtulajdont igazoló okmánya olyan területről, amelyre önnek már kiadtak ilyen okmányt. Ezért azt tanácsolom, kérjen részletes magyarázatot a szövetkezet elnökétől arra vonatkozóan, hogy milyen földrészlegekről van szó, s mi indokolja újabb okmányok beszerzését, illetve újabb pénzösszegek beszedését. Ami a „büntető intézkedéseket” illeti, melyeket az elnök kilátásba helyezett, ne feledje, hogy csak olyan szankciókat alkalmazhat önnel szemben, amelyeket szövetkezetük szabályzata rögzít, s csak azon „vétkekért”, amelyek ugyanott felsoroltatnak.

hk