A tulajdont igazoló okirat pótlásáról

2020. április 13., 09:58 , 1001. szám

„Kérem, árulja el, hogyan szerezhetek egy új példányt a lakásunk adásvételi szerződéséből, amely fénymásolás közben elszakadt.”

– A Polgári törvénykönyv 657. cikkelye értelmében földterület, tulajdonegyüttes, lakóház (lakás) vagy egyéb ingatlan adásvételi szerződése írásban köttetik és közjegyző által hitelesítendő, kivéve, ha a tulajdonra adótartozás lett bejegyezve.

Mivel a tönkrement adásvételi szerződés tárgya ingatlan volt, ennek a dokumentumnak a másolatát a szerződést hitelesítő közjegyzőnek meg kell őriznie. Ily módon önnek fel kell keresnie az adásvételi szerződést hitelesítő közjegyzőt, s megkérni, hogy adja át a szerződés másolatát.

Amennyiben a közjegyző megtagadja kérését, küldjön neki hivatalos tértivevényes levelet. Ha a közjegyző e levél hatására sem hajlandó kiadni az adásvételi szerződést, önnek a Ptk. 16. cikkelye alapján jogában áll a bírósághoz fordulni személyes vagyoni és nem vagyoni jogainak és érdekeinek védelme céljából. A polgári jogok és érdekek védelmének egyik módja a tulajdonjog, az ön esetében a lakás tulajdonjogának elismerése lehet. Ilyenkor a bíróság valamennyi körülmény figyelembe vételével határoz az ön tulajdonjogának elismeréséről. E határozat alapján az ingatlantulajdon nyilvántartását végző állami hatóságok a tulajdonjogot igazoló új okmányt állítanak ki.

Megjegyezném azonban, hogy a tulajdonjog bíróság általi elismerése nem egyszerű, általában időigényes folyamat, ami most, járvány idején különösen nehéznek bizonyulhat. Azt javasolnám ezért, hogy mindent tegyen meg a szerződés másolatának megszerzése érdekében, s csak végső esetben forduljon a bírósághoz.

hk