2011. május 27.

2011. május 27., 10:00 , 541. szám

Az igaz beszéd ékessége

,,...legyen a ti beszédetek: úgy úgy, nem nem; ami pedig ezeken felül vagyon, a gonosztól vagyon." Mt.5:37.

A Hegyi beszédnek, a legszentebb , örökérvényű erkölcsi tanításnak eme kitétele a helytelen és istenkáromló beszéd, fogadkozás és égre-földre esküdözés helyett az igaz beszéd helyességére és tisztaságára hívja fel a figyelmünket.

1. Isten az igazság forrása, Ő maga az igazság, aki más nem is lehet, akár mint Teremtő, akár mint Megváltó szól vagy tesz, az mind valóság és igazság. Maga az ember is ártatlanságban, szentségben és igazságban teremtetett. A Teremtővel való szembehelyezkedés éppen az Ő igaz valóságának a megkérdőjelezésével kezdődött. Csakugyan azt mondta? A hazugság a legjellegzetesebb sátáni magatartás, minden megnyilvánulása ennek a magatartásnak Isten igazságlényének tagadása és megdöntésére való kísérlet. Isten ugyan dönthetetlen és rendíthetetlen, ám a képmásában, az emberben ,,döntő győzelmet" aratott ez a sátáni kísérlet.

2. A kételyek és hazugságok tömkelegében vergődő ember végső bizonyságul - különösen, ha az emberi bizonyság nem elegendő - égre-földre esküdözik, csak hogy szavának hitele legyen. Jézus - kiben az igazság öltött testet - elítéli ezt a fajta magatartást, mert hitetlenség és istenkáromlás van mögötte. Tanítása: mérce, amelyiken mindnyájan megmérettetünk és híjával találtatunk. Hát az nem istenkáromlás, ha nemet mondunk akkor, amikor igent kellene mondanunk? Megfordítva is ugyanaz! Sok népszavazás másként alakulna, ha az igen mindig igen, a nem pedig mindig nem lenne, ekkor győzne mindig az igazság.

3. Egyetlen megoldás lehetséges: az igaz beszéd. Igaz beszédet csak igaz ember folytathat. Igaz pedig az, aki Istennél megigazulást nyert. Különösen fontos ezt tudni azért, mert ebben a világban a Gonosz bitorolja a hatalmat és olyan hatalmas, hogy a világosság angyalává tud öltözködni. A keresztyén ember hite le tudja győzni ezt a hatalmat, ó, nem a magunk erejével, hanem az Ő Lelke által. Pál apostol mondja: ,,a Krisztusnak beszéde lakozzék köztetek gazdagon, hogy sok gyümölcsöt teremjetek az Ő dicsőségére."

Józan Lajos