A munkaszerződés felbontásáról

2020. október 26., 15:16 , 1029. szám

„Ha munkaszerződést kötök egy munkással egy hónapra, és abba beleírjuk, hogy ha a felek nem kívánják felbontani a szerződést, akkor az további egy hónappal meghosszabbodik, vajon a második hónap elteltével felmondhatom a szerződést a dolgozó hozzájárulása nélkül?”

– A munkaszerződés a munkavállaló és a munkáltató (vállalkozás, intézmény, szervezet, esetleg ezek meghatalmazottja vagy magánszemély) között létrejövő megállapodás, amely alapján a munkavállaló vállalja a megállapodásban meghatározott munka elvégzését a belső munkaügyi előírások figyelembevételével, a munkáltató (vállalkozás, intézmény, szervezet, a meghatalmazottjuk vagy magánszemély) pedig vállalja, hogy bért fizet a munkavállalónak, és biztosítja számára a munka elvégzéséhez szükséges, a munkaügyi jogszabályok, a kollektív szerződés és a felek megállapodása által előírt feltételeket.

A munkaszerződés lehet:

1. határozatlan idejű, azaz határozatlan időre kötött;

2. a felek megállapodása alapján meghatározott időtartamra kötött;

3. kötött egy bizonyos munka elvégzésének idejére.

A meghatározott időre szóló munkaszerződést rendszerint olyan esetekben választják, amikor határozatlan időre nem létesíthető munkaviszony tekintettel a következő munka jellegére vagy végrehajtásának feltételeire, esetleg a munkavállaló érdekeire, illetve a törvények által előírt egyéb esetekben is van rá mód.

Ha a határozott időre kötött munkaszerződés lejárta után a munkaviszony a gyakorlatban folytatódik, és egyik fél sem kezdeményezi a felmondását, akkor a szerződés érvényességét határozatlan időre meghosszabbítottnak tekintik. Ebben az esetben a szerződés feltételei ugyanazok maradnak, mint amelyekkel eredetileg megkötötték. Ami viszont a munkaviszony megszüntetését illeti, annak feltételei ilyenkor megegyeznek a határozatlan idejű szerződések felmondására vonatkozó előírásokkal. (Lásd ezzel kapcsolatban a Munkatörvénykönyv 39–41. cikkelyeit!)

Összefoglalva, két lehetőség kínálkozik a munkaviszony folytatására a munkaszerződés lejárta után:

1. A munkavállaló munkaviszonyának hallgatólagos, azaz automatikus meghosszabbítása. Ennek előnye, hogy minimális ügyintézést igényel.

2. Új munkaszerződés kötése a régi lejárta után. Ebben az esetben a munkavállalót el kell bocsátani, mielőtt az új határozott idejű munkaszerződés alapján ismét felvenné. Az elbocsátás ugyanakkor mindössze formaság, hiszen a munkaviszony a szerződés lejártával automatikusan megszűnik.

Szerződéskötésnél érdemes figyelembe venni az elvégzendő munka jellegét és a munkavállaló feladatait. A fentebb tárgyalt esetekben, tehát amennyiben munkaszerződést kötnek, a foglalkoztatott személy státusza a munkaügyi jogszabályok értelmében mindenképpen munkavállalói lesz. Elképzelhető azonban, hogy célszerűbb lenne az ön szempontjából polgári jogi szerződést kötni az adott személlyel (például alvállalkozói szerződést vagy szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodást). Ebben az esetben ugyanis belátásuk szerint állapíthatják meg a szerződés meghosszabbításának, illetve felbontásának rendjét. Például belefoglalhatják a dokumentumba, hogy amennyiben a felek az egy hónap letelte után nem kívánják felbontani a szerződést, az további egy hónappal meghosszabbodik. Ebben az esetben a második hónap letelte után a szerződés automatikusan megszűnik, nincs szükség felmondásra, a munkavégző hozzájárulására.

hk