Vasárnapi üzenet: 2021. július 4.

Erős bizalom

2021. július 4., 08:32 , 1064. szám

„Kelj föl, vedd ágyadat, és járj!”    Mt. 9, 6b

A túlzottan leterhelt ember nehezen veszi észre az előtte álló lehetőséget. A teher súlya, a mindennapi gondok a földhöz szegezik az életét, és nem tudja felemelni a tekintetét. Ahhoz, hogy mindez megváltozzon, szükségünk van arra, hogy felismerjük a felénk közeledő Krisztust. Ő mindenkihez bizalommal fordul. Nincs benne semmilyen hátsó szándék. Nem a hibáinkat keresi, hanem szeretne megmenteni a sötétség cselekedeteitől.

A betegség, a kiszolgáltatott állapot sok gondot okoz az embernek, behálózza az emberek életét. Isten azonban a reménytelen helyzetekből is kiszabadítja az embert. Életünk során több emberi kapcsolatot is látunk tönkremenni, mert hiányzik belőle a bizalom. A mai ember felépíti ugyan életét, hasonlít a mesékben szereplő hősökre, akik messze földre elutaznak, hogy „szerencsét” próbáljanak. Hátrahagyják életüket, családjukat, barátaikat, közösségeiket, egyházukat stb., s egy idő után a bizalom, az elkötelezettség egyre gyengül, míg végül már nem fontosak az addigi értékek. Ekkor a szakadék szélére kerülnek a családi kapcsolatok, megfeneklenek a házastársi hűségek. Ősi, megtartó értékeket kidobunk az ablakon, és megtöltjük az új világ új értékeivel, csak hogy elnyerjük a világ tetszését.

„Jézus azt mondta a bénának: »Bízzál, fiam! Bűneid bocsánatot nyertek.«” Jézus segíteni jött az embereknek. Nem csupán elmondja és tanítja, hanem életpéldájával ki is fejezi, hogy miként kell távol tartani magunktól a kísértést. Jézus nemcsak beszél az imádságról, hanem Ő maga is imádkozik. Nemcsak beszél a böjtről, hanem Ő maga is 40 nap és 40 éjjel a pusztában van és böjtöl. Nemcsak beszél az ellenségszeretetről, hanem a kereszten Ő maga bocsátja meg az emberek vétkeit. A bűnös embernek hittel és bizalommal kell fordulnia az irgalmas Istenhez.

Ma felszólít Krisztus mindenkit: elérkezett az idő arra, hogy „megembereljük” magunkat, és elinduljunk életünk útján azzal a bizalommal, melyet Istentől kaptunk. Mindennap föl kell vennünk az ágyunkat, és lépéseket kell tenni az egészséges emberi kapcsolatainkért. Meghallani és befogadni Krisztus evangéliumi üzenetét, és meggyógyulva, erős bizalommal követni Őt.

Pősze Roland
áldozópap