Ungváron is megemlékeztek a sztálini táborokba elhurcoltakról

2021. november 22., 15:09

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Ungvári Alapszervezete november 21-én, vasárnap délben a Kálvárián állított emlékműnél emlékezett meg a sztálini táborokba elhurcolt magyar férfiakról, akiket a kollektív bűnösség elve alapján 1944-ben elhurcoltak, fogolytáborokban vittek, embertelen körülmények között dolgoztattak, s akik közül sokan soha nem térhettek haza családjukhoz.

Kulin Judit alapszervezeti elnök üdvözölte a megjelenteket, és röviden emlékezett a távoli 1944-es esztendő történéseire.

– A történelem szomorú eseményére emlékezünk ma, amely minden kárpátaljai családot érintett 77 évvel ezelőtt. Akkor bennünket, jóhiszemű magyarokat arra kértek, hogy a háború okozta romokat próbáljuk meg helyreállítani és segítsünk az ország újjáépítésében. Ebben mi hittünk is, de sajnos becsaptak bennünket, s ebből a három napból nem három nap lett, és sok-sok család, sőt az egész kárpátaljai magyarság számára tragédiát jelentett. Életeket veszítettünk, melyeket a mai napig nehéz pótolni – emelte ki az elnök, és bemutatta az egybegyűlteket: Csizmadia Alexandrát, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának konzulját, Kulin Ágnest, a Révész Imre Társaság elnökét, Tarics Zoltánt, a KMKSZ Ungvári Alapszervezetének tiszteletbeli elnökét, Dupka Nándort, a MÉKK képviseletében, Makusin Viktort, a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségének elnökét, az Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Magyar Tannyelvű Középiskolа diákönkormányzatát.

– Itt körbenézve azt kell, hogy megállapítsam, sok a fiatal. Tehát valóra válik az az első számú célunk, hogy ennek a gyalázatos fejezetnek az emlékét megőrizzük. Reméljük, jövőre még többen lehetünk majd jelen a megemlékezésen – zárta gondolatait Kulin Judit.

– A rendelkezésre álló adatok alapján Kárpátaljáról több mint 30 ezer személyt deportáltak málenkij robot ürügyén. Átérezzük azt a fájdalmat, amit átéltek azok a családok, akiket ez a szörnyűség érintett – mondta beszédében Csizmadia Alexandra konzul és kiemelte: fontos, hogy a szovjet idők terrorja nem tudta megtörni a magyar közösséget. A súlyos veszteség ellenére talpra állt a magyarság. A kárpátaljai magyarság napjainkban is sok mindennel küzd. Magyarország mint anyaország hatalmas támogatást próbál nyújtani a kárpátaljai magyarság részére.

A történelmi egyházak képviseletében Héder János református lelkész és Jendrik Péter római katolikus atya mondott imát a sztálinizmus áldozataiért.

Végül a megemlékezők elhelyezték koszorúikat, virágaikat az emlékműnél, majd mécseseket gyújtottak.

Rehó Viktória