Ki fizet a "tönkretisztított" holmiért?

2010. november 5., 09:00 , 512. szám

"Vegytisztítóba adtam a prémgalléros bőrkabátomat. Amikor érte mentem, hogy átvegyem a kitisztított kabátot, kiderült, hogy tönkretették azt: több helyütt kopásfoltok csúfították a bőrt, a prém összeesett. A vegytisztító igazgatósága pénzt kínált a ruhadarab kijavítására, de a felajánlott 200 hrivnya nem fedezte volna a költségeket. Ugyanakkor a vegytisztítóban ragaszkodtak hozzá, hogy fizessem meg a szolgáltatásuk díját. Mit tegyek, kihez forduljak?"

- Mindenekelőtt a tönkretett ruhadarab átvételekor feltétlenül vegyenek fel jegyzőkönyvet, amely rögzíti a kabátban okozott károkat. Másodszor, a károsultnak tisztában kell lennie azzal, hogy a szolgáltatónak adott esetben nincs joga pénzt követelni az elvégzett munkáért: a ruhadarab károsodása esetén a munka elvégzetlennek minősül. Harmadszor, a kabát javítása kétféleképpen is megoldható. A javítást elvégezheti maga a vegytisztító. Ebben az esetben előzetesen jegyzőkönyvet kell felvenni a kabát javításra való leadásáról annak feltüntetésével, milyen károk keletkeztek a ruhadarabon, s mi a javítás elvégzésének határideje. A javítás másik lehetséges módja, hogy a hibákról felvett jegyzőkönyvvel egy javítóműhelyhez fordul a károsult, amely felbecsüli, mennyibe kerül a javítás, miután a károsultnak jogában áll a tisztítótól ennek az összegnek a kifizetését követelni. Amennyiben a vegytisztítóban nem hajlandók kiadni az okozott kárról felvett jegyzőkönyvet vagy megfizetni a javítás költségeit, esetleg továbbra isragaszkodnak hozzá, hogy a károsult tartozik nekik a szolgáltatás díjával, a károsult írjon kérvényt több példányban a helyzet részletes leírásával, s két tanú aláírásával erősítse meg az abban foglaltakat. Az egyik példányt küldje el postán, ajánlva a vegytisztítónak, a többit küldje szét a fogyasztóvédelmi szervezeteknek.

hk