Kapisztrán János példája

Lelkigyakorlatos ház szentelése Nagyszőlősön

2010. november 5., 09:00 , 512. szám

Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye megyéspüspöke és Magyar Gergely, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány provinciálisa október végén szentelte fel a felújított nagyszőlősi ferences rendi kolostorban kialakított lelkigyakorlatos házat.

A ferences szerzeteseket 1505-ben hívták meg Nagyszőlősre a Tisza-menti várost uraló Perényiek, akik hatalmas kolostort és kolostortemplomot emeltek a barátok számára a Fekete-hegyen, az Ugocsa-vár tőszomszédságában, a hagyomány szerint pedig a mohácsi vészt követően a fenyegetett Délvidékről ide menekítették a nándorfehérvári diadalban jelentős szerepet játszó ferences szerzetes, Kapisztrán János földi maradványait. 1556-ban viszont Perényi Ferenc fegyvereseivel megrohanta a kolostort, a barátokat megölték, az épületegyüttest pedig lerombolták, s több mint száz év telt el, mire 1668-ban, ugyancsak a Perényiek, visszahívták a városba a ferenceseket. Új kolostorukat a település központjában, a római katolikus templommal szemben építették fel, s több mint kétszáz évig szolgálta az egyház ügyét, ám a II. világháborút követően a szovjethatalom államosította a kolostort és annak templomát.

Több évtizedes szünet után, 1989-ben azonban ismét ferences rendi szerzetesek érkeztek Nagyszőlősre (Magyarországról), ám nem a régi, lepusztult s ekkor még állami kézben lévő kolostorban, hanem egy szerény családi házban telepedtek meg. 1999-ben azután visszakapták az ősi épületegyüttest, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye pedig osztrák és német segítséggel felújította, s 45 főt befogadó, korszerű lelkigyakorlatos házzá és tanulmányi központtá alakította azt át.

A felszentelés alkalmából a kolostor templomában celebrált szentmisén elsőként Bán Zsolt Jónás nagyszőlősi ferences atya üdvözölte a meghívott vendégeket: Kacsó Andrást, a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány elnökét, Bunda Szabolcsot, az alapítvány kuratóriumának a titkárát, Török Dénest, a kuratórium tagját, Gyurin Miklóst, a Beregszászi Magyar Konzulátus konzulját, Lovas Ilonát, a konzulátus munkatársát, Graf Florenz és Patrick Zamisewsky bécsi ferences atyákat, valamint Bocskai Istvánt, Nagyszőlős polgármesterét.

Ezt követően Szent Pál apostol korinthusbeliekhez írott második leveléből felolvasták a szentleckét, Szent Lukács apostol könyvéből pedig az evangéliumot, majd Majnek Antal megyéspüspök lépett a hívek elé, megtartva szentbeszédét, melyben felidézte Kapisztrán János alakját. Szólt róla, hogy a XV. században élt, olasz nemzetiségű ferences szerzetes élete utolsó éveiben részt vett a keresztény Európát elnyeléssel fenyegető Oszmán Birodalom elleni harcban, s nagy szerepet játszott az 1456-os nándorfehérvári diadalban. De nemcsak egy ország, Magyarország egyik megmentője volt, hanem a keresztény eszmeiség hirdetője is. Az a legerősebb ember, aki önmagát le tudja győzni, s ő meg tudta ezt tenni, így lett képes arra, hogy diadalt arasson ellenségei fölött is.

A mise után Majnek Antal megyéspüspök és Magyar Gergely provinciális felszentelték a lelkigyakorlatos házat, mely a Kárpátalját megismerni kívánó turistacsoportok számára is alkalmas, a kor igényeinek megfelelő szálláslehetőséget kínál. Az ünnepi istentisztelet fényét emelte a budapesti Genna énekegyüttes, mely ezúttal templomi kórusként lépett fel.

Lajos Mihály