Az elévülési idő nem jelent garanciát lakásvásárlásnál

2010. október 29., 10:00 , 511. szám

"Lakást szeretnék vásárolni. Találtam is egy megfelelőt, amelynek az ára is elfogadható. Csak az a körülmény zavar, hogy a lakást jelenlegi tulajdonosa alig egy évvel ezelőtt vette, én pedig azt olvastam valahol, hogy tanácsos olyan ingatlant vásárolni, mely legutóbb legalább három évvel korábban cserélt tulajdonost, mert akkor az előző tulajdonosoknak már nincs módjában megtámadni az általunk kötendő adásvételi szerződést. Valóban így van?"

- Nem, nem ez a helyzet. Az elévülési időt attól a pillanattól számítják, amikor a sértett fél tudomást szerez jogainak sérelméről, s nem a tulajdonképpeni jogsérelem megtörténtének pillanatától (de azokban az esetekben is, amikor az adásvételi megállapodás csalással vagy erőszakkal jött létre, az elévülési idő öt év, s nem három). Például előfordulhat, hogy valaki tízévi külföldi tartózkodás után hazatérve szerez tudomást arról, hogy valamilyen szélhámossággal eladták a lakását. Ilyenkor minden joga meg van arra, hogy megtámadja ezt a hamis adásvételi szerződést. Ezért azt tanácsolnám, hogy lakásvásárláskor a biztonságot ne valamilyen formális határidő betartásától várjuk, hanem a lakásvásárlással és az ingatlan előtörténetével kapcsolatos okmányok alapos tanulmányozásától.

Itt hívnám fel a figyelmet arra, hogy a lakásvásárlásról összeállított adásvételi szerződésben fontos feltüntetni az ingatlan valós értékét. Meglehet ugyan, hogy így magasabb lesz az ügylet után fizetendő állami illeték, ám ha probléma támad a lakás tulajdonjogával, csak így lesz esélyünk visszaperelni az érte kifizetett összeget.

hk