Rég megérdemelt kitüntetések

2010. október 29., 10:00 , 511. szám

Sok évtizedes hagyomány, hogy nemzeti ünnepeink alkalmából a magyar kormány magas állami kitüntetéseket adományoz magyarországi és a határon túli magyar közéleti személyiségeknek, tudósoknak, művészeknek. Túllépve az elmúlt évek gyakorlatán, amikor is a díjak odaítélésében nemegyszer a pártszimpátiák alapján döntöttek a valós érdemek helyett, idén október 22-23-án olyan közismert személyiségek vehették át a kitüntetéseket, akik munkájukat, életüket valóban a nemzeti közösség szolgálatának szentelték. Örömmel tudósítunk arról, hogy közöttük kárpátaljai honfitársaink is részesültek az anyaország elismerésében.

Kisebbségekért Díj id. Sari Józsefnek

Nemzeti ünnepünk, október 23. alkalmából idősebb Sari József a kárpátaljai magyarság ügyének áldozatos szolgálatáért Budapesten átvehette a Kisebbségekért Díj Külhoni Magyarságért Tagozatát.

Schmitt Pál magyar köztársasági elnök a Sándor-palotában tartott ünnepségen mondott beszédében kiemelte: a Kisebbségekért Díj régi célja, hogy elismerje azoknak az embereknek a munkáját, akik a kisebbségi sorsban felvállalják egy-egy közösség összefogását, szervezik a magyarok életét, ápolják lelküket, munkálkodnak a közösségért – legyen az a munka egy kollégium vezetése, művelődéstörténeti kutatás a szeretett városban, egy kulturális szervezet működtetése vagy egy falu életének szervezése, templomának csinosítása.

Schmitt Pál hangsúlyozta, az egy nemzethez tartozás alapja nyilvánvaló: közös nyelv, kultúra, történelem és hagyomány.

A köztársasági elnök Márton Áron püspök szavait idézte, mikor kiemelte: "...amint az egyénnek joga van az élethez, a családalapításhoz, ugyanúgy joga van a nemzetiségnek, hogy a maga sajátos életét szabadon élje". A kitüntetettekhez szólva azt mondta: akik most itt vagyunk, mind együtt hisszük, együtt valljuk a püspökkel, hogy a kisebbségben, az anyaország határain túl, a magyarságnak ott is joga van a saját életéhez. Joga van a nyelvéhez, hagyományaihoz, kultúrájához, és legfőképpen joga van ahhoz, hogy jövője legyen – jelentette ki.

Schmitt Pál szerint a nemzeti ünnep, október 23-a méltó keretet nyújt ahhoz, hogy az összetartozásunkat ünnepeljük.

A díjat Répás Zsuzsanna, a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár adta át id. Sari Józsefnek a kárpátaljai magyarság ügyének áldozatos szolgálatáért, Mácza Mihálynak a Komáromért és a felvidéki város magyarságáért végzett több évtizedes, kiemelkedő jelentőségű tevékenységéért, Kalapis Sztojánnak a bánsági magyar szórványban végzett áldozatos és eredményes munkájáért, valamint a Cseh és Morvaországi Magyarok Szövetségének a csehországi magyarok összefogása, az anyanyelv, a nemzeti hagyományok ápolása és a magyar nemzeti öntudat megtartása, fejlesztése területén végzett húszéves tevékenységéért. A díjat a szervezet elnöke, Rákóczi Anna vette át.

Minden kitüntetettnek gratulált az államfő is. (Kárpátalja/MTI)

Elismerés Orosz Ildikónak és Hidi Endrének

Az ungvári magyar főkonzulátuson az 1956-os forradalomra emlékező ünnepi fogadáson is magas állami kitüntetéseket vehettek át a kárpátaljai magyar közösség elismert tagjai.

Bacskai József beregszászi főkonzul Schmitt Pál köztársasági elnök nevében Orosz Ildikónak, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnökének a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adta át a kárpátaljai magyarság megmaradásáért és identitása megőrzéséért kifejtett tevékenysége elismeréseként, míg Hidi Endre nagydobronyi keramikusművész munkásságának elismeréséül a köztársasági elnök által adományozott Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vehette át.

Orosz Ildikó a kitüntetés átvételét követően elmondta: "Szeretném megköszönni azoknak, akik észrevették a munkámat és előterjesztettek erre a kitüntetésre, igyekszem majd megfelelni ennek a magas elismerésnek." Hidi Endre meghatott szavakkal mondott köszönetet: "Engem az tesz boldoggá, ha látom, hogy az embereknek tetszenek a munkáim. Ez a kitüntetés olyan kötelezettséget ró rám, hogy ameddig élek, muszáj folytatnom." (BZS/MTI)

Kitüntették Pál István "Szalonnát"

Az október 23-ai magyar állami kitüntettek között találhatjuk a viski származású Pál István "Szalonnát", aki a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vehette át Halász János parlamenti államtitkártól a Néprajzi Múzeumban rendezett ünnepségen. Pál István a Hagyományok Háza Magyar Állami Népi Együttes zenekarvezető prímása, a Fonó Zenekar tagja, a "Szalonna" és Bandája zenekarvezetője, a táncházmozgalom kiemelkedő és népszerű zenésze. Szűkebb pátriájában, Kárpátalján is gyakran fellép jótékonysági rendezvényeken, s a KMPSZ által nyaranta Tiszapéterfalván szervezett Ének-, Zene-, Néptánc- és Kézművestábor programjában is számos alkalommal vett részt. bj

Répás Zsuzsanna nemzetpolitikai helyettes államtitkár, Schmitt Pál köztársasági elnök és id. Sari József

Bacskai József és felesége dr. Orosz Ildikóval és Hidi Endrével az ungvári ünnepi fogadáson