Koszorúzás az ungvári börtönnél

2010. október 29., 10:00 , 511. szám

Az 1956-os magyar forradalom 54. évfordulójának tiszteletére pénteken, október 22-én az ungvári börtön falán elhelyezett emléktáblánál koszorúzási ünnepséget tartott az ungvári magyar főkonzulátus.

A megemlékezésen elmondott beszédében Bacskai József beregszászi magyar főkonzul felidézte az ’56-os eseményeket. Mint mondta, a magyar forradalom híre a rádión keresztül azonnal eljutott Kárpátaljára, ahol a szovjet hatalmi szervek nagyon megijedtek a lelkileg már megnyomorított magyar lakosság esetleges zendülésétől, ezért a legkisebb szimpátia megnyilvánulásait is keményen megtorolták. Kárpátalján 25 magyar ellen indult politikai vizsgálat és félelemkeltő eljárás a budapesti események kapcsán – emlékeztetett, hangsúlyozva, hogy minden elismerés megilleti azokat a fiatalokat, akik Ungváron, Beregszászon, Nagyszőlősön, Mezőkaszonyban, Gálocson, Csepén és más magyar településeken 1956 és 1958 között szovjetellenes tevékenység – falragaszok, röpiratok terjesztése – miatt üldöztetést, kínzásokat szenvedtek el, börtönbe és a Gulagra kerültek.

A diplomata megemlékezett arról a 840 magyar állampolgárról is, akiket 1956-ban, szabadságuktól megfosztva Magyarországról Ungvárra szállítottak és a helyi börtönben tartottak fogva. Az ő emléküket őrzi az intézmény falán 2006-ban az ungvári magyar külképviselet által elhelyezett emléktábla, amely alatt az emléknapon elhelyezték koszorúikat a magyar külképviselet munkatársai, Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke, Brenzovics László, a Kárpátaljai Megyei Tanács és a KMKSZ alelnöke, valamint más társadalmi szervezetek képviselői. (MTI/BZS)