Jogos-e a munkahelyi pénzbírság?

2010. szeptember 25., 10:00 , 506. szám

"Egy szupermarketben dolgozom árufeltöltőként. A bolt vezetősége minden apró vétségért bírságot szab ki ránk. Jogukban áll-e pénzbüntetést alkalmazni?"

- Ukrajna munkatörvénykönyvének 139. paragrafusa megállapítja, hogy a dolgozó kötelességei közé tartozik becsületesen és lelkiismeretesen dolgozni, idejében és pontosan végrehajtani a munkaadó vagy az általa megbízott szerv rendelkezéseit, betartani a munka- és a technológiai fegyelmet, a munkavédelmi normatív dokumentumok követelményeit, óvni annak a tulajdonosnak a tulajdonát, akivel munkaviszonyban áll.

A munkafegyelem megsértése esetén a munkatörvénykönyv 147. paragrafusa értelmében a következő szankciók valamelyike alkalmazható a dolgozóval szemben: megrovás vagy elbocsátás. A tulajdonosnak jogában áll a fegyelmi szankció alkalmazása helyett a munkafegyelem megsértésével kapcsolatos kérdést a munkahelyi kollektíva elé terjeszteni kivizsgálásra. A munkaköri kötelesség többszöri nem megfelelő teljesítése esetén az alkalmazott felmenthető hivatalából a munkatörvénykönyv 40. paragrafusa értelmében.

A munkatörvénykönyv ugyanakkor nem ismer egyéb módokat a munkafegyelem megsértésének szankcionálására. Következésképpen, a munkaadó által a munkavállalóra kirótt bírságok sértik a munkát szabályozó törvényeket, amelyek fegyelmi, anyagi, adminisztratív és bűnügyi felelősségre vonást helyeznek kilátásba a hasonló esetekre. Ezért a munkaadók hasonló törvénysértései ellen a munkavállalók fellebbezhetnek a regionális munkafelügyelőségeknél, az ügyészségen és a bíróságon.

hk