Átadták a KMNE-ösztöndíjakat

A lányok többsége maga is nagycsaládot szeretne

2022. július 6., 19:18 , 1116. szám

33 nagycsaládban élő diákot támogat ösztöndíjjal a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE). Ők a felsőoktatásban vagy a szakoktatásban tanulnak jelenleg, pontosabban közülük hárman még csak fognak, de már ők is felvételt nyertek valamelyik magyarországi vagy kárpátaljai intézménybe. Az anyagi támogatást a pályázaton nyertes fiatalok – vagy akadályoztatásuk esetén a szüleik – július 6-án vették át a KMNE beregszászi székházában Tarpai Józseftől, a KMNE elnökétől és Dancs Györgytől, a nagycsaládos egyesület ösztöndíjprogramjának programfelelősétől.

Az ösztöndíj átvétele előtt a nyertesek sorban bemutatkoztak, röviden beszéltek az egyesület vezetőinek családjukról, tanulmányaikról és terveikről. Majd mind a harminchárom pályázó átvehette a harminc- és ötvenezer forint közötti összeget tartalmazó borítékot. A KMNE a pályázatok értékelése során figyelembe vette a tanulmányi eredményeket, a diákok által vállalt társadalmi önkéntes tevékenységet és jövőbeli terveiket is.

A KMNE ösztöndíjprogramjáért felelős Dancs György a díjak átadását követően tudósítónknak elmondta: „Ezt a pályázatot a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete tagjainak gyermekei számára írtuk ki. Olyan fiatalok számára, akik a felsőoktatásban vagy valamilyen szakiskolában tanulnak. A pályázók közül 33-an feleltek meg a kiírás szabályainak, ők vehették ma itt át az ösztöndíjat. A pályázatban rákérdeztünk arra, hogy mit tanulnak, milyen eredményeik és céljaik vannak. Illetve, hogy az egyesületünkkel milyen a kapcsolatuk, milyen programjainkon szoktak részt venni, valamint szoktak-e önkéntes munkát vállalni egyesületünk életében. Mi elsősorban egy programközpontú egyesület vagyunk, de most úgy látjuk, hogy nagyon fontos a családok támogatása mellett a fiatalok továbbtanulási szándékát is támogatnunk. Ezzel is elismerjük erőfeszítéseiket, és biztatjuk őket a továbbtanulásra. Mivel tagcsaládjainkban sok gyerek nevelkedik, sokszor nem jut elegendő anyagi forrás a továbbtanulást választó gyermekek támogatására. Ebben akartunk a programmal segíteni.”

A programfelelős nagycsaládos édesapa elmondta még, hogy a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületét Magyarország Kormánya nemzeti jelentőségű intézménynek tekinti, biztosítva a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-n keresztül a programjaikhoz szükséges anyagi eszközöket. Dr. Grezsa István miniszteri biztosnak is sokat köszönhet az egyesület, aki ugyancsak szívén viseli a kárpátaljai nagycsaládosok sorsát.

A pályázatot nyert diákok közül többen utazásra, szociális kiadásokra szeretnék az elnyert összeget fordítani, de vannak, akik hangszervásárlásra, sokan elektronikai eszközök beszerzésére szánják, ami különösen fontos a jelenlegi online oktatásos időszakban.

Tarpai József, a KMNE elnöke hangsúlyozta: „A nagycsaládokban nevelkedő gyermekek számára ugyanúgy, mint mindenki más számára, kitörési lehetőség a tanulás. Ha egy jó szakmát elsajátít valaki, vagy egy egyetemet, főiskolát elvégez, könnyebben el tud helyezkedni a munkaerőpiacon, biztos jövedelemre tehet szert. Itt is láthattuk, hogy vannak, akik ápolónőnek tanulnak vagy hegesztőnek, mások orvosi pályára készülnek, vagy anglisztikát tanulnak egy egyetemen – nagyon vegyes a kép. Remélem, tanulmányaik befejezése után fiataljaink majd átveszik a stafétabotot is tőlünk, azért is kérdeztem meg, hogy ki szeretne majd nagycsaládot. Ők a jövőnk, ha nem terjed a szemléletünk és életformánk, nem maradunk meg itt, Kárpátalján. Láthatjuk, hogy jelenleg azok mentesülnek a katonai szolgálat alól, akiknél három vagy több kiskorú gyerek van, ők tudtak itthon maradni, mozogni, dolgozni. Talán most még az eddigieknél is fontosabb tagcsaládjaink szerepe a kárpátaljai magyarság életében” – mondta el a feleségével öt lányt nevelő Tarpai József.

Az egyesület elnökének kérdésére, hogy ki szeretne a nagycsaládban nevelkedő fiatalok közül majd nagycsaládot, a lányok szinte mindegyike felemelte a kezét. A fiúk többsége egyelőre még gondolkodik a válaszon.

Badó Zsolt