2010. július 30.

2010. július 30., 10:00 , 498. szám

Uram, könyörülj fiamon

"Jézus ráparancsolt, az ördög kiment belőle, és a gyermek meggyógyult abban az órában." (Mt 17,18)

Jézus föllépése a démonok elleni harc volt. Az egész kinyilatkoztatásból és főleg az evangéliumból világosan kitűnik a Sátán és seregeinek létezése. Az ördög létét nem tagadják sem a protestánsok, sem a zsidók, sem pedig a mohamedánok. Ő a Sátán, az Őskígyó, aki ármánykodott az Ősszülők ellen és engedetlenségre biztatta őket.

A Sátán igaz, élő és valós személy, nagyhatalmú és gonosz, romlott, csak rosszra képes, és elsősorban az ő vétke, hogy a rossz belépett a világba. A Sátán borzalmas valóság, akivel - akarva vagy nem akarva - számolnunk kell. A Sátán egyszerűen szadista, aki egy időben tud működni különböző helyeken is. Attól fogva, hogy Lucifer föllázadt Isten ellen, soha egy pillanatra sem hagyott fel azzal, hogy cselt szőjön, bűntényeket és mindenféle gyalázatos tetteket kövessen el. A Sátán mindig lesben áll, hogy hurkot dobjon a vigyázatlan és oktalan emberekre, hogy saját áldozatává tegye őket.

Az evangéliumból kitűnik a megváltás célja, ami nem más, mint harc a Sátán és a bűn ellen. Megváltani annyi, mint visszavásárolni a rabszolgaságból, vagyis kiszabadítani a lelkeket ebből a gyűlöletes és perverz zsarnokságból. Jézus azért öltött testet, hogy megszabadítsa a lelkeket a Pokol hatalmainak, vagyis az ördögnek támadásaitól.

Csak Jézus segítségével fogunk győzni ebben a borzalmas harcban, ebben az óriási méretű csatában, amelyben élet és halál, világosság és sötétség, igazság és tévedés áll szemben egymással egy döntő ütközetben. Apostolainak Jézus egy értékes tanácsot adott, hogy ne essenek a Sátán karmaiba: "Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek" (Mt 26,41). A Sátán megkísértette az Apostolokat, mivel nem fogadták meg Jézus e szavait. A Tizenkettő közül egy elárulta, egy másik háromszor megtagadta.

A Sátán a halálba dönti az emberiséget, a káoszba, a mindenfajta rendetlenségbe. Jézus viszont a kereszten meghal. A kereszten kezdődik el a diadala és győzelme. A Sátán a halált hozta a világba. Jézus az életet hozta: "Én vagyok a feltámadás és az élet" (Jn II, 25).

Az ellenség nem alszik. Mindenhová követ minket, de semmit sem tehet ellenünk, ha egyesülve maradunk Jézussal. Az isteni kegyelemmel - erről legyünk őszintén meggyőződve - mindig le tudjuk győzni a Sátánt.

Isten, aki a Szeretet, a mi Segítőnk, üdvösségünk. Isten nevében Dávid egy parittyával mért vereséget az óriás Góliátra, mi is Isten és az Ő legszentebb Anyja nevében, ahányszor csak szükséges lesz rá, vereséget mérhetünk a sötétség országának Óriására (Ter 3,15).

Hrabár Tamás