A közjegyző megállíthatja az örökség átadását

2010. július 16., 10:00 , 496. szám

"Férjem halála után beadtam a kérvényt az örökség befogadásáról és megtudtam, hogy az első házasságából származó fia, akinek a létezéséről sem tudtam, ugyancsak kérvényezte az örökség befogadását. Mit kell tennem, hogy megakadályozzam a fiút az örökség átvételében?"

- Az özvegynek jogában áll megtámadni az örökösödési jogot, a Polgári Törvénykönyv (PTK) 1224. paragrafusa értelmében keresettel fordulhat a bírósághoz az örökösödési jog megszüntetését kérve, amennyiben van erre megfelelő alapja és bizonyítéka. Ugyanakkor jegyezzük meg, hogy a PTK értelmében a férj első házasságából származó gyermekének ugyanúgy joga van az örökséghez, mint az özvegynek. Az illetékes közjegyzői irodához kérvényt kell benyújtania a közjegyzői intézkedés végrehajtásának felfüggesztését kérve az ügy bírósági elbírálásáig, amelyhez csatolni kell a bírósági keresetet a postai értesítéssel együtt, amely igazolja, hogy a kereseti kérvény eljutott a bíróságra, vagy a kereseti kérvény bíróság által ellenjegyzett másolatát. A közjegyzői intézkedés végrehajtását abban az esetben napolhatják el, amennyiben pótlólagos információk vagy dokumentumok bekérése válik szükségessé magánszemélyektől, vagy dokumentumok szakértői vizsgálatát rendelik el. A közjegyzői intézkedés végrehajtását ezekben az esetekben legfeljebb egy hónappal lehet elhalasztani. Amennyiben a bíróságtól értesítés érkezik arról, hogy az ügyben érdekelt fél keresetet nyújtott be, a közjegyzői intézkedés végrehajtását felfüggesztik a jogerős ítélet megszületéséig.

Ezenkívül a közjegyzőnek jogában áll igényelni az érdekelt felektől a közjegyzői intézkedés végrehajtásához szükséges információkat és dokumentumokat. Ezeket a dokumentumokat a közjegyző által megállapított határidőig kell benyújtani, azonban ez a határidő nem haladhatja meg az egy hónapot. Amennyiben nem nyújtják be a közjegyző által igényelt információkat vagy dokumentumokat, az alapul szolgálhat a közjegyzői intézkedés végrehajtásának elnapolásához, felfüggesztéséhez vagy a végrehajtás megtagadásához. Ezzel együtt a közjegyzőnek akkor áll jogában megtagadni a közjegyzői intézkedés végrehajtását, ha az ilyen intézkedés végrehajtása ellentétes Ukrajna törvényeivel, nem nyújtották be a közjegyzői intézkedés végrehajtásához szükséges információkat; az intézkedést más közjegyző jogosult végrehajtani; a végrehajtásért közjegyzőhöz forduló személy nem fizette be a jogszabályok által meghatározott illetékeket. A közjegyző nem veszi át az okmányokat és megtagadja a közjegyzői intézkedés végrehajtását, amennyiben a

hozzá forduló személy által benyújtott dokumentumon törlés vagy hozzáírás jelei fedezhetők fel, esetleg ceruzával íródott, kihúzott szavakat vagy sérülés következtében olvashatatlan szövegrészeket tartalmaz.

hk