Folytatódik a nagydobronyi erdészet körül kialakult illegális ügyletek tisztázása

2022. szeptember 13., 14:32 , 1125. szám

Hat évvel ezelőtt új vezetőt neveztek ki a nagydobronyi erdészet élére. Nem sokkal a kinevezést követően a helyi lakosok illegális fakitermelésre derítettek fényt az erdészet területén. Az esetről feljelentést tettek a rendvédelmi szerveknél, a Kárpátaljai Megyei Ügyészség pedig nyomozást indított az ügyben.

Katerina Hizsnyak, a Kárpátaljai Megyei Ügyészség szóvivője az üggyel kapcsolatban a következőkről tájékoztatott: kérdéses volt az akkori fakitermelés törvényessége, így megtették a szükséges lépéseket, és elindult a büntetőeljárás, amelynek következtében 2019-ben 3 személyt gyanúsítottak: a Kárpátaljai Megyei Erdő- és Vadgazdálkodási Főosztály akkori vezetőjét, az első helyettesét és az ungvári erdészet vezetőjét. Mindhármuk esetében a súlyos következményekkel járó hivatali visszaélés vádja állt fenn. A szakértők felmérését követően az okozott kár értékét közel 2,7 millió hrivnyában állapították meg.

Ifj. Vaszil Kij közvetlen szereplője volt a büntetőeljárásnak. 2016 és 2020 között ő volt az ungvári erdészet vezetője. Ma ő a főkönyvelő. Nem tagadja, hogy akkoriban valóban történt úgynevezett „erdőtisztítási” favágás, viszont ennek elvégzéséhez egyszerűsített követelmények voltak érvényben. „Célirányos erdőtisztítás történt, ám az ügyészség szerint ezekhez a munkálatokhoz nem voltak meg a szükséges iratok és engedélyek. 2016-ban nem volt korlátozás az erdőtisztítási favágásra vonatkozóan az Ökológiai Minisztériumtól, csak az általános fakitermelésre vonatkozóan volt limit” – nyilatkozta az ungvári erdészet egykori vezetője.

Az Ungvári Körzeti Bíróság közel három évig tárgyalta az ügyet. Számos vizsgálatot és kutatást követően meghatározták a természetvédelmi területen történt fakitermelés minden körülményét. Végül, idén márciusban, a bíróság felmentő ítéletet hozott.

Az ügyészségi szóvivő elmondta, hogy az ügyben a védelem egy sor tudományos intézménytől szerzett szakmai véleményt, valamint az ökológiai minisztériumtól is kapott igazoló levelet. Így az összes bizonyítékot figyelembe véve a bíróság ez év márciusában felmentő ítéletet hozott az ügyben vádlottként szereplő 3 személlyel kapcsolatban. Az ítélet jogerős, és az ügyészség is egyetértett abban, hogy nincs ok a fellebbezésre. Az ügy tehát lezárult, a vádakat pedig ejtették.

Ám a visszaélések ezzel nem értek véget, állítja a Nagydobronyi kistérség alpolgármestere, Hadar Bálint. Elmondása szerint az erdészet vezetője nem akar együttműködni az önkormányzattal, a lakosság nem tud tűzifához jutni, a megvásárolt faanyag pedig nem felel meg a szerződésben foglalt feltételeknek.

„A legnagyobb gondot a nagydobronyi erdészet vezetésének szakmaiatlansága okozza, mivel nemcsak, hogy nem tudják teljesíteni a lakosság tűzifával való ellátására vonatkozó kötelezettségeiket, hanem még akadályozzák is azt. Ezzel nem teljesítik az állam által rájuk ruházott feladatot. A 2017–2019-es években új faültetvényt telepítettek, amit nem gondoztak, így az teljesen elgazosodott. Ha a Nagydobronyi Tanács nem lép közbe, akkor továbbra is meglopták volna az erdészetet. Miután megalakult a kistérségünk, munkához láttunk, és Nagy Ferenc kistérségi polgármester vezetésével megfékeztük az illegális fakitermelést” – vázolta a helyzetet Hadar Bálint.

A Nagydobronyi kistérség mindenről tájékoztatta mind az erdőgazdaság felsőbb vezetőségét, mind a megyei vezetést. Míg a megyei közigazgatási hivatal még nem reagált a helyzetre, az erdészet belső kivizsgálást tartott.

Vaszil Szinicska, az Ungvári Erdőgazdaság igazgatója elmondta, hogy a belső kivizsgálást a Nagydobronyi kistérségtől érkezett panaszlevelek alapján kezdték meg. Kijelöltek egy felelőst, aki a kivizsgálást vezette. Ennek eredményeként született egy határozat, amelyet továbbítottak a főosztályhoz. A kivizsgálás során összegyűjtött anyagokat az összesítést követően további nyomozás céljából átadják a rendvédelmi szerveknek – tájékoztatott a szakember. Ezzel a nagydobronyi erdészek munkáját ismét figyelemmel kísérik a rendvédelmi szervek. Emellett a Kárpátaljai Megyei Vad- és Erdőgazdálkodási Főosztály is véleményt kell, hogy formáljon az ügyben.

Tovább folytatva Vaszil Szinicska kifejtette, hogy a kivizsgálás ideje alatt a szóban forgó erdész előbb fizetett, majd betegszabadságon volt. Viszont augusztus közepétől visszatért a munkahelyére. A felhozott vádakkal kapcsolatban tiltakozását fejezte ki. A kivizsgálás még tart.

Kárpátalján szinte rendszeres jelenség az illegális fakitermelés. Csak idén a megyei ügyészség már 134 engedély nélküli fakitermeléssel kapcsolatos büntetőeljárást regisztrált, amelyek közül 42-t már át is adtak a bíróságnak.

Míg egyes esetekben a nyomozás és kivizsgálás törvényes úton zajlik, addig más esetekben – mint például a Nagydobronyi kistérség polgármestere, Nagy Ferenc esetében, akár megfélemlítési módszereket alkalmazva, hisz augusztus 5-én Molotov-koktélt dobtak a kistérségi vezető családi háznak udvarára – törvényen kívüli síkra terelődik.

Valószínűleg az ellenállás addig fog folytatódni, míg nem váltják le az erdészet jelenlegi vezetőjét. Nagydobronyban – érthető módon – egy helyi személyt látnának szívesen az erdészet élén. Viszont a felsőbb vezetés egyelőre nem látja szükségét a személyi változtatásoknak.

TV21 Ungvár/Dankai Péter