Döntöttek a kollégiumok

Szülőföld Alap

2010. július 9., 10:00 , 495. szám

A magyar kormányzat által a határon túli magyar intézmények támogatására létrehozott Szülőföld Alap szakmai kollégiumai odaítélték a 2010 első félévi támogatásokat.

Az Oktatási és Szakképzési Kollégium 2010. július 1-i ülésén hozott döntésekről a KMKSZ által delegált Barta Józsefet, a Nagyszőlősi Járási Tanács alelnökét kérdeztük.

Barta József: "Az oktatási kollégiumnak új elnöke van, Zilahi Lászlót Nagy Bercel váltotta. Az új elnök egészen más hozzáállással, mentalitással mutatkozott be az első ülésen, amit egyértelműen pozitív változásként lehet értékelni.

Az oktatási kollégium által most kiosztható keretet takarékossági okok miatt jelentősen csökkentették, például a felnőttképzés és továbbképzés témában a teljes pályázható összeget átcsoportosították a második, őszi pályázati fordulóra.

Általánosságban elmondhatom, hogy a korábbi gyakorlattal ellentétben a mi javaslatainkat most előnyben részesítették. Én a kollégium ülésein a KMKSZ-t, KMPSZ-t és úgy gondolom, hogy az egyházakat is képviselem, továbbá mindazokat, akik a pályázataikkal olyan célokat próbálnak megvalósítani, amelyek megegyeznek a mi elveinkkel. Például a felsőoktatás terén szerintünk elsősorban a beregszászi főiskolát kell támogatni, amely létezése leginkább fontos a magyar felsőfokú oktatás fennmaradásának és színvonala biztosításának érdekében, mivel a főiskola csak az anyaországbeli támogatásokból működik, ellentétben az Ungvári Nemzeti Egyetemmel, amely állami intézmény és ezért ukrán állami finanszírozásban is részesül. Az ungvári egyetem magyar karát mi szintén fontosnak, de kevésbé fontosnak tartjuk, ezért a főiskolának mindig prioritást akartunk adni. Eddig minden esetben így érveltünk, de nem mindig vették figyelembe a véleményünket, pontosabban többször nem, mint igen. Most viszont az általam javasolt elképzelés lett elfogadva, ami igazságos, mert a támogatás arányos a hallgatók létszámával, illetve figyelembe veszi az egyetem magyar karának ukrán állami támogatását is.

A magyar nyelvű szakképzés területén nagyon sok jó pályázat futott be Kárpátaljáról, többek között a KMPSZ-nek volt egy kiváló pályázata. De mivel a már meglévő líceumaink működésének biztosítása most számunkra egy nagyon fontos cél, és ezek fenntartásában jelentős zavart okoz az, hogy az ukrán állami támogatásuk megszűnt, ezért a mi javaslatunk az volt, hogy a szakképzésre szánt összeget a hat líceum, a karácsfalvai, munkácsi, jánosi, nagyberegi, nagydobronyi és péterfalvai líceumok között osszuk szét, méghozzá igazságosan. Ez így is történt, plusz a Kárpátaljai Református Egyház Jótékonysági Alapítványa is kapott egy kisebb összeget.

A többi szakterület finanszírozására a második fordulóban kerül sor. A lebonyolító szervezetek korábban közösen kidolgoztak és elfogadtak egy rotációs elvet, melynek értelmében most az UMDSZ által javasolt Kárpátaljai Magyar Oktatásért Alapítvány (KMOA) lett a továbbpályáztatás győztese.

A kollégium ülésén elhangzott, hogy felülvizsgálják annak célszerűségét, hogy magyar állami pénzeket továbbra is pumpáljanak-e ukrán állami intézmények fenntartásába és fejlesztésébe."

A Kulturális, Egyházi és Média Kollégium 2010. július 2-án ülésezett, amelyről a KMKSZ által delegált, a kollégium ülésein tanácskozási jogkörrel rendelkező Hutterer Éva főiskola tanár informálta lapunkat.

Hutterer Éva: "Az illetékes minisztérium javaslatára a támogatási keretösszegeket a kiírások egy részénél csökkentették. Két pályázati kiírásra előirányzott összeg pedig Kárpátalja esetében nem lett kiosztva, ezek támogatását az őszi pályázati kiírásra tette át a Szülőföld Alap.

A társadalmi, szakmai szervezetek, alkotó közösségek kulturális tevékenységének támogatására 15 helyett 11 millió forintot osztott ki a kollégium. Támogatásban részesült a beregszászi főiskola, a pedagógusszövetség, a KMKSZ, az UMDSZ, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet, a Koreszpondent Jótékonysági Alapítvány és a Credo együttes. Az ifjúsági közösségek kulturális tevékenységének és az épített örökség megőrzésének támogatása, mint említettem, át lett csoportosítva az őszi pályázati fordulóra. Az egyházaknak szánt keretösszeg 36 millióról 23 millióra csökkent. A színházi produkciók támogatása az eredeti kiírásnak megfelelően megmaradt, itt a KMKSZ a bábszínházak tájolására kapott támogatást, a főiskola és a Tiszacsomai Görög Katolikus Egyház pedig színházi programokra.

Ugyancsak csökkentették a média és könyvkiadás támogatására szánt keretösszeget is. A KMKSZ a Kárpátalja hetilap megjelentetésére és könyvkiadásra kapott támogatást. A beregszászi főiskola könyvkiadásra és könyvtárfejlesztésre, illetve a KMPSZ az Irka gyereklapnak és kiadványainak megjelentetésére. A kis összegű pályázatok kielégítésének a lehetőségét most a KMKSZ kapta meg.

A kollégium új elnöke Elekes Botond, aki az első Fidesz-kormány idején a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Főosztályának főosztályvezetője volt."

Az Önkormányzati Együttműködési és Informatikai Kollégium július 5-én tartotta kollégiumi ülését, amelyről Darcsi Karolina, a kollégium KMKSZ által delegált tagja tájékoztatott: "Az ülésen a kollégium új elnöke, Bilecz Katalin javaslatára nem döntöttünk egyetlen pályázatról sem, egyik régió esetében sem. A tavaszi kiírásban szereplő keretet a Kollégium a következő pályázati kiírásra helyezi át, csupán a továbbpályáztatásnál született döntés a lebonyolító szervezetről, Kárpátalja esetében a KMKSZ által benyújtott pályázat nyert pozitív elbírálást. A most ki nem osztott támogatási összeg a következő kiírás keretében jelenik meg. Elhangzott, hogy a jövőbeni kiírások és döntések során a várt eredmények megvalósíthatóságát is vizsgálni fogják. Az is az egyik szempont volt a kollégiumi döntés meghozatalakor, hogy jelenleg még nem átlátható a korábbi finanszírozási rendszer, sok a keresztfinanszírozás, s időbe telik, míg kivizsgálják. Az ülésen Kárpátalját egyedül én képviseltem, az UMDSZ által delegált állandó meghívott, Kincs Gergely nem vett részt. A kárpátaljai pályázatokkal kapcsolatban az ülésen felhívtam a figyelmet egyik észrevételemre, mégpedig, hogy a beérkezett pályázatok között két különböző szervezet egy és ugyanazt a pályázatot adta be, teljesen megegyezik a 4.2-es kiírásban a KHÖT és a KMMI pályázata. Elvileg az első félévben benyújtott pályázatokat ismét be kell majd nyújtani, mert ez a forduló végül is eredménytelen lett."

dózsa