Jézus Szívének ünnepe

2010. június 18., 10:00 , 492. szám

Búcsúnapját ünnepelte június 11-én a benei katolikus egyházközség a Jézus Szívének tiszteletére szentelt templomában. Tekintve, hogy a hívek adománya által a közelmúltban felújították a templom belterét, a búcsú során újramegáldásra is sor került.

A búcsú kezdetén az egyházközség történetének ismertetése során többek között elhangzott, hogy a templom alapkövét 1934. július 22-én rakták le, majd nem egészen négy hónap múlva, 1934. november 11-én már az időközben felépült templom megszentelésére is sor került. Az építkezés teljes költségvetése 67 500 cseh koronába került. A plébánia megalakítására 1942-ben került sor, Bene első plébánosává Galambos József atyát nevezték ki.

A templom újramegáldását Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke végezte el. Az ünnepi olvasmányok Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből, valamint Szent Lukács evangéliumából hangzottak fel. A búcsúnap kapcsán Majnek püspök arról szólt, honnan ered Jézus Szívének ünnepnapja. Mint mondta, a Szentírásban először az Énekek énekében találunk erre való utalást, de az ünnep igazi eredete Alacoque Szent Margit látomásaira vezethetők vissza, melyekben az Úr legjobban az ember hálátlanságát fájlalta. Ezen látomások szerint az ember csak úgy tudja kiengesztelni az Urat, hogy igyekszik figyelni és hallgatni rá, s a hónap első péntekjén gyónásával, áldozásával és böjtjével engeszteli őt... IX. Pius pápa 1856-ban Jézus Szíve ünnepét az egész Egyházra kiterjesztette. XIII. Leó pápa pedig 1899-ben hagyta jóvá a Jézus Szíve litániát az egész Egyház számára.

Az ünnepség a búcsúnapi szertartásnak megfelelően körmenettel és agapéval zárult.

fzs