"Légy hív mindhalálig..."

A magyar reformátusság 500 éve Kárpátalján

2010. június 11., 10:00 , 491. szám

Ezzel, a Jelenések könyvéből vett vezérigével nyílt június 3-án rendhagyó tárgyi anyagú kiállítás a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán (KMF) a tanintézmény és a Kárpátaljai Református Egyházkerület Levéltárának és Múzeumának közös szervezésében. A kiállítás anyaga a magyar református egyház 500 éves kárpátaljai történetébe enged bepillantást.

A tárlat a főiskola Gross Arnold kiállítótermében kapott helyet, ahol a megnyitón elsőként dr. Soós Kálmán, a KMF rektora üdvözölte a nagyszámú érdeklődőt és a vendégeket – többek között Nagy Petronellát, a Magyar Köztársaság Beregszászi Főkonzulátusának konzulját, Zán Fábián Sándort, a Kárpátaljai Református Egyházkerület (KRE) püspökét, Bendász Dániel görög katolikus esperest, Gulácsy Gézát, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselőjét, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Munkácsi Középszintű Szervezetének elnökét, valamint Kész Gézát, a KRE Levéltárának és Múzeumának igazgatóját –, majd a kiállítás tematikája kapcsán röviden vázolta a kárpátaljai református egyház történetét. Beszéde végén a főiskola rektora elmondta: "Ezen kiállítás jelentősége abban van, hogy a Kárpátaljai Református Egyháznak és a főiskola egykori diákjának, Kész Gézának köszönhetően elindult egy olyan mozgalom, mely egyházmegyénk történeti és kulturális értékeinek hiányzó darabjait próbálja összegyűjteni."

Zán Fábián Sándor beszédében arról szólt, hogy azokat a gyökereket, amelyek nemzetünk, kultúránk és vallásunk múltjával összekötnek bennünket, az ehhez hasonló kiállításokkal kell még jobban megerősíteni, s olyan tápanyagot adni, mely nemcsak a jelenlegi, hanem a következő nemzedékek jövőjét is szolgálja.

Végezetül a KRE Levéltárának és Múzeumának képviseletében Kész Géza szólt az általa vezetett intézmény munkájáról. Az intézmény levéltári forrásanyaga és a gazdag múzeumi tárlat nem jöhetett volna létre a KRE egyházközségeinek segítsége nélkül, kik írott és tárgyi emlékeiket vitték be hozzájuk. A szónok a kiállított anyag kapcsán kulturális jellemzést is tartott, érdekességként megemlítve, hogy bár Trianon következtében megszakadt a területi kapocs az anyaországgal, mégis kialakulhatott egy olyan kultúra az itteni református egyházon belül, mely észrevehetően a magyar kultúra és népművészet jegyeit viseli magán.

Ami a kiállítást illeti: látható itt többek között fából és keménycserépből készült úrasztali boroshordó Beregdédából, illetve Hetyenből, úrasztali boroskancsó Csongorról, úrvacsorai kanna Tiszabökényből, ezüst úrvacsorai pohár Beregsomból, fakulacs Feketeardóból, 1659-ben készült aranyozott ezüst úrvacsorai tányér Técsőről, verbőci persely, nürnbergi tányérok, 19. századi fancsikai bronz kisharang, a Beregi Helvét Hitvallású Egyház pecsétnyomója 1845-ből, fatányérok, úrasztali terítők, a kárpátaljai református templomokat bemutató fotómontázs, az írott és nyomtatott emlékek sorából pedig számos jegyzőkönyv, illetve dr. Forgon Pál, Kárpátalja néhai püspökének lágert megjárt Újszövetsége.

Fischer Zsolt