Jézus mennybemenetelét ünnepelve

Búcsú és bérmálás Beregdédában

2010. május 21., 10:00 , 488. szám

Május 13-án a beregdédai görög katolikus templomban Jézus Krisztus mennybemenetelét ünnepelve görög katolikus búcsúra és bérmálásra került sor. Az ünnepi szentliturgián meghívott vendégként részt vett Telenkó Miklós sárospataki paróchus, Szabó Konstantin, az Ungvári Romzsa Teodor Görög Katolikus Egyházi Akadémia prefektusa, valamint a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye több papja.

Elsőként az Apostolok cselekedeteiből hangzott fel olvasmány, mely Jézus Krisztus mennybemeneteléről szólt. Majd Szabó Konstantin felolvasta az ünnepre szánt evangéliumi részt Szent Lukács evangéliumából, mely Jézus Krisztusnak a feltámadását követően tanítványaival történt találkozását ismertette. Telenkó Miklós az ünnepnap kapcsán elmondta: Krisztus mennybemenetele a jelenkor közembere számára ma is szimbolikus értékű: "Sokszor van életünkben olyan pillanat, amikor fel lehet, fel kell emelni egymást és embertársainkat biztatással, szeretettel, meleg szavakkal. Ennek megvalósítása az Úr igéjére és egymásra történő odafigyelésben rejlik" - mondta az atya. A továbbiakban arról szólt, hogy minden ember életének az Úr által előre meghatározott sorsa van, melyet alázattal kell elfogadnunk, követve az elérendő célt: az Istenhez vezető utat. Ezen út végállomását egy hegycsúccsal példázta az atya. Ezen az úton többféle irány van, és sok a buktató is, de a csúcsra fel lehet érni, ha követjük az Isten által kirakott jeleket - parancsolatait -, hallgatunk szívünkre, lelkiismeretünkre, és nem adjuk fel utunkat. Végezetül az atya 18 évvel ezelőtti balesete kapcsán arról szólt, hogyan lehet rokkantan és magatehetetlenül bár, de mégis Istennek tetsző életet élni.

Ezt követően Levcsenkó Róbert helyi parochus három fiatalt bérmált meg, majd az ünnepség körmenettel zárult.

fzs