KMPSZ-szakcsoportok

Levél az oktatási miniszternek

2010. április 2., 10:00 , 481. szám

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség keretében már korábban megalakult matematika–informatika, illetve a most létrehozott természettudományi szakcsoport tagjai március 27-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán megtartott fórumon a szakmai feladatok megvitatása mellett levelet fogalmaztak meg Ukrajna új oktatási miniszteréhez a kárpátaljai magyar oktatás problémáinak mielőbbi megoldása ügyében.

A pedagógusszövetség matematika–informatika szakos tanárait tömörítő szakcsoport már az elmúlt évben megalakult, vezetőjévé Szilágyi Lajost választották, a körzeti koordinátorok: Balog Judit, Benedek Ilona, Benedek Imre, Hevesi Tibor és Pallagi Anzséla. Szombaton az összesereglett tanárok elkezdték a 9. osztályos matematikavizsga tesztjeinek fordítását, s a tételsorokat hamarosan eljuttatják az iskolákba.

A természettudományi szakcsoport a biológia, kémia és fizika szakos tanárok munkáját hivatott összehangolni. A szekció vezetőjévé Kohut Erzsébetet választották, a regionális szervezők pedig: Kun Zsuzsanna, Rimár Klára és Sőtér Géza. A kémikusok munkáját Bak Éva, a fizikusokét Győrffy István koordinálja.

Mindkét szakcsoport tagjai aláírták azt a levelet, amelyben Dmitro Tabacsnyikhoz, az új ukrajnai oktatási miniszterhez fordulnak a kárpátaljai magyar oktatás problémáinak mielőbbi megoldása érdekében.

rm